Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 3.9.2023

Farské oznamy 3.9.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 3. 9. 2023

Pondelok
4. 9. 2023 liturgický kalendár: féria
16.45- 17.15 spovedanie Merašice
17.30 Merašice modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Merašice + Ján a Anna Barnášakoví
– po sv.omši krátka adorácia s požehnaním

utorok
5. 9. 2023 Liturgický kalendár: féria
16.45- 17.15 spovedanie Biskupová
17.30 Biskupová modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Biskupová za duše v očistci
– po sv.omši krátka adorácie s požehnaním

streda
6. 9. 2023 Liturgický kalendár: féria
9.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
7.9. 2023
liturgický kalendár: Sv.Marka Križína,Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

Piatok
8. 9. 2023 liturgický kalendár: Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota
9.9.2023 liturgický kalendár: féria
18. 00 Kapince + Mária Kubošková
18.30 Biskupová + Eduard a Anna Kupcoví a + z rodiny

Nedeľa
10.9.2023Liturgický kalendár: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11.00 Merašice za farníkov

• Upratovanie farského kostola : prosím skupinu č.13.
• Rozpis lektorov ( farský kostol) na nedeľné čítania v septembri je v sakristii.
• Počas neprítomnosti správcu farnosti v prípade potreby zaopatriť alebo pochovať kontaktujte, prosím, farský úrad Horné Trhovište t.č. 033/7444112.

Pozvanie

Pri príležitosti 1.výročia posviacky mariánskeho stĺpa na „ Lužbetke“ pri Biskupovej/Kapinciach vás všetkých pozývam
na

sv.omšu , ktorá bude slávená na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v piatok 15.9.2023 o 16.00 pri mariánskom stĺpe na „ Lužbetke“.

Zároveň vás prosím o propagáciu medzi ľuďmi ako ja o pomoc pri napečení slaného/sladkého. Starší nech si prinesú aj stoličky.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 2.6.2024

FARSKÉ OZNAMY na 9.nedeľu v cezročnom období 2. 6. 2024   Pondelok 3. 6. 2024 …