Aktuálne správy
Domov / georgefilo

georgefilo

Projekt Poštové známky na podporu misií

Milí farníci!  V januári 2015 sa naša farnosť zapojila do projektu podpory misií formou zbierania poštových známok.  Pre tento účel boli   vo všetkých troch  kostoloch umiestnené zberné nádoby, do ktorých môžete priebežne vhadzovať použité poštové známky. Nepoškodené a neodlepené známky je potrebné odstrihnúť s 0,5 cm okrajom. Známky budeme zbierať nepretržite. Vyzbierané …

Čítajte ďalej »

Plánované podujatia na rok 2015

Projekt podpory misií formou zbierania starých známok ( spustenie v januári 2015). Projekt Adopcia srdca ( farnosť bude finančne a modlitbou podporovať  dieťa z Afriky, ktoré pridelí centrum Adopcie srdca…, spustenie február 2015). Spustenie novej farskej webstránky ( marec 2015). Farská púť do Mariazellu 18. 4. 2015. Voľby do ekonomickej rady farnosti ( …

Čítajte ďalej »

Rok 2014 v živote farnosti

1.7.2014 Začiatok pôsobenia nového správcu farnosti vdp. Mgr. Ľudovíta Malého ( na predošlom pôsobisku v Novom Meste nad Váhom pôsobil ako dekan 5 rokov). 27.7. 2014 verejné zhromaždenie s veriacimi v Merašiciach ohľadom návrhu odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve farnosti. 3.8.2014 hlasovanie veriacich v Merašiciach o začatí postupu na predloženie žiadosti k odpredaju nehnuteľnosti. 2.8.2014 slávnosť patrocínia …

Čítajte ďalej »