Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Liturgia-jeden z kľúčov k uchopeniu adventu

Liturgia-jeden z kľúčov k uchopeniu adventu

Či bude advent pre nás časom požehnaným, závisí od jeho plodného prežívania. Jednou z ciest, ktorá nám môže pomôcť naplniť tento ideál je liturgia. Konkrétne väčšia pozornosť venovaná z našej strany samotnému Božiemu slovu a liturgickým textom. Liturgia adventu totiž predstavuje autentický výklad jeho zmyslu jednak ako prípravu na druhý Kristov príchod a zároveň prípravu na sviatky Kristovho narodenia. Základné myšlienky sú obsiahnuté najmä v modlitbách dňa ( prvá modlitba  kňaza na začiatku sv.omše), v prefáciách ( piesne vďaky) a biblických čítaniach.  V týchto textoch môžeme nájsť zhrnutie toho, o čom máme v advente rozjímať alebo ich môžeme vnímať ako priamu výzvu k plnšiemu kresťanskému životu. V tomto svetle môže byť predsavzatie k častejšej účasti na sv.omšiach v advente  veľmi dobrým rozhodnutím…

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …