Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Farské oznamy 30.6.2024

Farské oznamy 30.6.2024

FARSKÉ OZNAMY
na 13.nedeľu v cezročnom období 30. 6. 2024

 

Pondelok
1. 7. 2024 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice poďakovanie za 75 rokov života

utorok
2. 7. 2024 Liturgický kalendár: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
18.00 Merašice + Jozef, + rodina Karolová, rod.Červeňová

streda
3. 7. 2024 Liturgický kalendár: sv. Tomáša, apoštola, sviatok
18.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
4.7. 2024 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová na úmysel ordinára

Piatok
5. 7. 2024 liturgický kalendár: sv. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestcov, SLÁVNOSŤ
8.00 Biskupová za dar viery, nádeje a lásky pre slovenský národ
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice

Sobota
6.7.2024 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
7.7.2024 Liturgický kalendár: Štrnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Viliam Kupec,Pavol,Alžbeta a + z rodiny
9.30 Kapince + rodina Magdinová a Sumerová
11.00 Merašice za farníkov

Modlitbové čítanie Božieho slova bude dnes od 14.30- 17.30 vo farskom kostole. Zapísaní v stanovenom čase pristúpia pred oltár, pokľaknú, potom pristúpia k mikrofónu na ambóne, prednesú modlitbu a čítajú 15 minút text sv.Písma, pokračujúc tam, kde skončil čitateľ pred nimi. Po skončení čítania prednesú priloženú modlitbu a pokračuje ďalší tým istým spôsobom. Ďakujem prihláseným.
SPOVEDANIE týždni hodinu pred sv.omšami okrem piatku, CHORÝCH vo štvrtok (!).
• Zapisujem úmysly sv.omší na mesiace júl a august. Prosím písomne. Na farskú púť 21.9.na Svätý Kopeček sa zapisuje v sakristii.
• Pripomínam veľkú jesennú zbierku na doplatenie opravy strechy farského kostola.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aktivity vo farnosti v roku 2022 Úprimné Pán Boh zaplať najmä: p.kostolníkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, …