Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Adventné zamyslenie: Aby som sa dobre pripravil

Adventné zamyslenie: Aby som sa dobre pripravil

 

Aby som sa dobre pripravil

Jeden z dvoch významov adventného obdobia je, že je časom prípravy na slávenie Vianoc. Dobre vieme, ako vypadá príprava na sviatky u väčšiny ľudí. Okrem tradičných povinností sú to rôzne uzávierky, nákupy, upratovanie, pečenie. Náš Pán netvrdí, že to nemáme robiť, dáva ale prepotrebnú radu, aby naše srdcia neoťaželi starosťami o tento život ( por. Lk 21,34). Ak sa naplno necháme vtiahnuť do starostí o tento život, sotva nám ostane niečo pre prípravu na ten večný. Sv. Písmo varuje: čo z toho všetkého o čo sa často v hektike snažíme budeme mať, ak uškodíme svojej duši? Nie všetko musíme, mnohé je vecou nášho rozhodovania a výberu. Nášho…
V advente si pripomíname očakávanie prvého príchodu Božieho Syna medzi ľudí, ktoré bolo o.i. charakterizované túžbou. Ak nám liturgia v advente kladie pred duchovný zrak túto pripomienku, chce nám povedať, že súčasťou prípravy na sviatky má byť snaha prehĺbiť našu túžbu po Bohu.
Túžby vložil do nášho srdca Boh, aby nás nimi priťahoval k sebe, aby nám umožnil odpovedať na jeho túžbu po nás, lebo nás miluje túžiacou láskou. Sú to túžby, ktoré môže naplniť len On sám. Túžba po šťastí, láske, pokoji…, v konečnom dôsledku ide vždy o túžbu po Bohu.
V tejto súvislosti nám náš Pán dáva radu, ako sa máme starať o to, aby naša túžba po Bohu nevyhasla. BDELOSŤ a MODLITBA. Ak sme si mysleli, že vieme toho dosť o modlitbe, možno bude pre nás prekvapením tvrdenie, že bez modlitby túžba nerastie. Modlitba zväčšuje túžbu po Bohu. Túžba živená modlitbou zahrieva naše srdce. Tým, že sa človek nemodlí, utlmuje túžbu po Bohu, jeho srdce chladne, tým aj samotný vzťah k Bohu a napokon aj k človeku. Chladné a otupené srdce prestáva byť schopné lásky. Čo teda povedať tým, ktorí tvrdia, že sa nemajú čas modliť? Vedia títo ľudia, o čo tu ide? Náš Pán sám najlepšie vedel, prečo imperatívne odkázal: modlite sa!
Pokiaľ ide o bdelosť, nejde o záležitosť telesného spánku, to je nám, myslím, jasné. Ide o pozornosť srdca v očakávaní toho, ktorý miluje nás a ktorého milujeme my. Je to vnútorné očakávanie spojené s túžbou, znamená to byť citlivý na Pánovo prichádzanie v každodennosti nášho bytia, v znamení čias, v Božom slove, v liturgii… Je to snaha strážiť svoje srdce, aby sa príliš často netúlalo kade-tade, ale bolo zamerané na nášho Pána Ježiša Krista.

Ľudovít Malý

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …