Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Vzácny dar, tá naša katolícka viera (adventné zamyslenie, piatok 3.12.2021)

Vzácny dar, tá naša katolícka viera (adventné zamyslenie, piatok 3.12.2021)

Na otázku, čo nám  kresťanská viera prináša, by zrejme zazneli rôzne odpovede. Otázne ale je, koľko z týchto odpovedí by sa približovalo k tomu, čím kresťanská viera vo svojej podstate je. Uzdravenie dvoch slepcov, ako nám ho líči evanjelium ( por. Mt 9, 27-31), názorne ilustruje jeden z najdôležitejších atribútov viery- viera je svetlo. Umožňuje nám vidieť. Uvažovali ste niekedy práve o tomto aspekte viery? Väčšinou totiž hovoríme o tom, ako nás viera posilňuje, prináša pokoj, útechu a naozaj to tak je. Lenže  v konečnom dôsledku by nám ani toto nemuselo prispieť k tomu, aby sme šťastne došli do večného cieľa. Potrebné je poznať cestu a nestratiť sa. Tou cestou je sám Ježiš, podľa jeho slov. Viera nám na tej ceste svieti, osvetľuje naše putovanie a robí ho bezpečným. Viera ako svetlo osvecuje aj náš rozum. Žijeme v časoch, ktoré velebia a uznávajú len rozum, to, čoho sa môžeme dotknúť, čo môžeme vedecky dokázať. Je to smiešne a smutné zároveň. Vravia, že len to, čo vidíme na vlastné oči je pravé. To znamená, že človek sa podľa nich nedokáže pozerať očami srdca? Veď práve srdce má svoje dôvody, ktorým rozum často nerozumie, ako sa krásne a pravdivo vyjadril  Exupéry. Všetci dobre vieme, že okrem pohľadu fyzických očí, je tu pohľad srdca, pohľad lásky.  Takže sú tu aj iné možnosti, ako vnímať realitu, ako sa pozerať na život, svet, na človeka. Veľkú službu životnému putovaniu robí práve  viera a to tým, že osvetľuje rozum, aby správne pochopil pravdy o Bohu, osvetľuje rozum svetlom pravdy, aby si sám rozum nenamýšľal, že on jediný všetkému rozumie a má na všetko odpovede. Viera je svetlo, ktoré nám umožňuje vidieť ponad horizont bežnej ľudskej skúsenosti. Vidieť očami viery znamená vidieť to, čo ľudia bez daru viery nikdy neuvidia. Je dobre si to pripomenúť nielen v týchto dňoch adventu, ale aj v náročných časoch, ktoré žijeme. Uvážte predsa, vidieť nádej, kde panuje beznádej,  vidieť svetlo, kde kraľuje tma, vidieť zmysel, kde už ľudia v nič dobré nedúfajú, vidieť Prameň života a cestu k nemu, vidieť, ako Boh svojou milosťou drží toľké duše nad rozbúrenými vodami súčasnosti, vidieť, ako horí Božie svetlo v srdciach tých, ktorí ho neprestali milovať, to predsa nemôže byť málo. Uvedomme si, ako sme my kresťania bohatí, keď toto vidíme, keď to vieme.  Buďme dobrému Pánu Bohu vďační za dar viery a za to svetlo, ktoré nám prináša, svetlo, ktoré osvetľuje celú našu existenciu. A nezabudnime často prosiť, aby nám Pán posilňoval vieru. V týchto zmätočných časoch nám totiž pomôže správne zorientovať sa nie len zdravý rozum, ale vzácny dar viery.

                                                                                                          Ľudovít Malý       

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …