Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Toto potrebujeme veľmi počuť  ( adventné zamyslenie 9.12.20212)

Toto potrebujeme veľmi počuť  ( adventné zamyslenie 9.12.20212)

Počas adventu nás sprevádza prorok Izaiáš v rámci prvých čítaní pri slávení svätých omší.   Vraví sa mu aj evanjelista Starého zákona. Stačí si prečítať úryvok z knihy proroka Izaiáša, ktorý sa číta pri dnešnom eucharistickom slávení a ihneď pochopíme, prečo sa mu dostalo takého pomenovania ( Iz 41, 13-20).  Do týchto náročných dní priam osviežujúco pôsobia slová o Bohu, ktorý nás drží za ruku, ktorý sám povzbudzuje, aby sme sa nebáli, lebo on nám pomôže, že nás neopustí. Aj vy to vnímate tak, že práve tieto slová potrebujeme počuť  azda najviac teraz, v čase skúšok, ktorými prechádzame? Nie sú to hoc aké slová, sú to slová samotného Boha. Sú to vlastne prisľúbenia, ktorých naplnenie garantuje samotný Boh, v ktorého veríme a ktorému úprimne dôverujeme. Znova a znova si s vierou opakujeme tie nádherné slová a modlime sa, aby Boh na nás splnil, čo sám sľúbil.

                                                                    Ľudovít Malý

                                                                           

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …