Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Radosť z návratov ( adventné zamyslenie 7.12.2021)

Radosť z návratov ( adventné zamyslenie 7.12.2021)

 Čo robí dobrý Pán Boh, ak človek zablúdi z cesty spásy? Hľadá ho. Kde? Všade na jeho životných cestách a to aj vtedy, ako ho jeho túlavé topánky vedú veľmi ďaleko od Otca. A keď sa mu ho podarí nájsť, mohli by sme azda aj povedať, ak sa človek dá nájsť hľadajúcim Bohom, nastane radosť. Na strane Boha je to väčšia radosť z nájdenia zblúdeného, stačí si spomenúť na príbeh o márnotratnom synovi.  Žiadne výčitky, mravokárne kázanie, výbuchy hnevu, nič také. Radosť. Je to neskutočne oslobodzujúce zažívať túto radosť z návratov k nášmu Otcovi po našich pádoch a zblúdeniach. Kiežby toto poznanie a skúsenosť objavili tí, ktorí tvrdošijne odmietajú priznať svoje poblúdenia, vyznať svoju vinu a pokorne sa vrátiť do radostnej náruče nebeského Otca. Modlitba za obrátenie hriešnikov bude vždy patriť medzi najdôležitejšie prosebné modlitby.

                                                                             Ľudovít Malý  

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …