Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 12.6.2022

Farské oznamy 12.6.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice 12. 6. 2022

pondelok
13. 6. 2022 liturgický kalendár: sv. Antona Paduánskeho,spomienka
13.30 Merašice + Miloš Ondrejka ( pohrebná)

utorok
14. 6. 2022 Liturgický kalendár: féria
9.00 Merašice poďakovanie za dar kňazstva ( 25.výročie)

streda
15. 6. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince + rodina Gombáliková

štvrtok
16.6. 2022 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
17.00 Biskupová na úmysel celebranta
18.00 Merašice za farníkov ( po sv.omši procesia okolo kostola)

Piatok
17. 6. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice za všetkých novokňazov na Slovensku

Sobota
18.6.2022
liturgický kalendár: féria

Nedeľa
19.6.2022
Liturgický kalendár: Dvanásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Jolana, Vendelín a Miroslav Vančoví, Rozália a Emil Kupcoví
9.30 Kapince + Alena a Helena
11.00 Merašice za farníkov

• V sobotu 11.6.2022 boli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vysvätení 4 kňazi pre Trnavskú arcidiecézu. Modlitbou sprevádzajme ich a všetkých kňazov.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je cirkevne prikázaná. Procesia bude po farskej sv.omši , okolo kostola ( prosím o pomoc pri príprave…, ďakujem.)

Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za každú pomoc.
• V utorok 14.6.2022 si s mojimi spolužiakmi pripomenieme 25. výročie kňazskej vysviacky. V katedrále sv. Martina v Bratislave, kde sme boli vysvätení, budeme v tento deň o 16.00 sláviť ďakovnú sv.omšu, po nej agapé. Celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián Dragúň, rektor kňazkého seminára, náš vtedajší prefekt, neskôr špirituál. V ten deň dopoludnia nás bolo vysvätených 16 ( z toho 13 z nášho ročníka), popoludní bolo v maďarčine vysvätených 5 kňazov z nášho ročníka. Boli sme početný ročník, ďalší z ročníka boli svätení postupne v ďalších mesiacoch. Prosím, aby ste si na nás spomenuli v modlitbách. Vonkajšiu slávnosť a poďakovanie v našej farnosti by som presunul až na hody, na sv. Martina, keďže aj katedrála v Ba je zasvätená sv. Martinovi. Na budúcu nedeľu si toto výročie pripomenieme malou pozornosťou.
Ďakujem tým, čo sa zúčastňovali synodálnych stretnutí v našej farnosti. Malá skupinka záujemcov, ale predsa, vypočuli hlas Sv.Otca a snažili sa reagovať na synodálne podnety. Ďakujem p. Ľ. Lysovej za moderovanie a prípravu stretnutí , z výstupov pripraví záverečnú správu, ktorú doplním.
Ďakujem účastníkom farskej púte do Medžugoria. Všetkým prinášame pozdrav pokoja a požehnanie. V modlitbách sme nezabúdali aj na ostatných. Púť sa veľmi vydarila, Božie požehnanie bolo cítiť na každom našom kroku. Ďakujem aj za to, ako naši farníci vzorne reprezentovali našu farnosť.
• Kto má záujem o obrázok s modlitbou a životopisom sv. Rity, patrónky v bezvýchodiskových situáciách, nech príde do sakristie.
• Šeky na podporu aktivít našej Arcidiecéznej charity nájdete pri východe z kostola.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …