Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 4.12.2022

Farské oznamy 4.12.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Druhú adventnú nedeľu 4. 12. 2022

pondelok
5. 12. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- eucharistická adorácia ( vyložená Sviatosť)
17.00 Merašice + Jozef Ďureje,Anna,+ synovia  a nevesty

utorok
6. 12. 2022 Liturgický kalendár: sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
16.30 Merašice- modlitba ruženca- vedie kňaz
17.00 Merašice + Anna a Ján Barnašák

streda
7. 12. 2022 Liturgický kalendár: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
8.12. 2022
liturgický kalendár: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
17.00 Biskupová za duše v očistci
18.00 Merašice za farníkov
– po sv.omši Loretánske litánie pri Lurdskej jaskynke

Piatok
9. 12. 2022 liturgický kalendár: féria
16.15 Merašice- pobožnosť krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov a kresťanov na Blízkom východe,- Sv.zemi
17.00 Merašice + Zita a Augustín Kucharoví,+ deti, rodičia z oboch str.a všetci  z rod.Kuchárovej a Ďurdinovej

Sobota
10.12.2022
liturgický kalendár: féria
Spovedanie v dekanáte
14.30 krst

Nedeľa
11.12.2022 Liturgický kalendár: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA ( radostná)
8.00 Biskupová za živých a + členov rod.Konečnej, Kudláčovej, Kupcovej
9.30 Kapince všetci + kňazi Trnavskej arcidiecézy
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na charitu z minulej nedele: 222,75 Eur ( Biskupová 28,05, Kapince 51,80, Merašice 142,90 Eur). Pán Boh zaplať za milodary.
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8.12.je cirkevne prikázaná.
• V sobotu začína predvianočné spovedanie v našom dekanáte.
• Povzbudzujem vás, aby ste si najmä v advente našli aspoň trocha času na počúvanie ( áno, dobre počujete: počúvanie) sv.Písma.
• MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach pokračuje.
• Liturgická katechéza. „Večné svetlo“, ktoré horí dňom nocou v katolíckych chrámoch nám pripomína reálnu prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba vo svätostánku.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …