Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.2.2023

Farské oznamy 26.2.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na Prvú pôstnu nedeľu 26. 2. 2023

Pondelok
27. 2. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Jozef a Mária Bráčik

utorok
28. 2. 2023 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Rudolf Merašický,Františka,Štefánia, Štefan Chalány

streda
1. 3. 2023 Liturgický kalendár: féria, kántrové dni
09.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
2.3. 2023
liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová za duše v očistci, zvlášť za tie, na ktoré si nik osobitne nespomína

Piatok
3. 3. 2023 liturgický kalendár: féria , kántrové dni
17.00 Merašice + z rodiny Golejovej, Koštálovej

Sobota
4.3.2023 liturgický kalendár: féria, kántrové dni
8.00 Merašice + Ján, Štefan a Alžbeta Mackoví

Nedeľa
5.3.202 Liturgický kalendár: Druhá pôstna nedeľa
8.00 Biskupová + Alfonz Kupec, star.rod.Koloman a Emília Kupcoví
9.30 Kapince + Michal, Vilma, Helena Balkoví
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať. ( posledná zbierka na charitu v našej arcidiecéze vyniesla 60.000 Eur).
Spovedanie v týždni: hodinu pred sv. omšami , chorých v piatok dopoludnia.
• Cez pôst pred sv.omšami sa konajú pobožnosti krížovej cesty.
• Upratovanie farského kostola: skupina č.5 a ďakujem predošlým. Zoznam skupín je umiestnený k nahliadnutiu nastálo v sakristii na nástenke.
• Úmysly sv.omší nezapisujem.
• Objednané modlitebné knižky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
Začatie prác- oprava strechy farského kostola v Merašiciach bude v pondelok 6.3.2023. Podrobnejšie ďalšiu nedeľu ohľadom prác i ohľadom slávení sv. omší.
Rekolekcia kňazov Hlohoveckého dekanátu bude v pondelok 6.3.2023: sv.omša o 9.30 v Biskupovej, pracovná časť v Merašiciach. Chcem poprosiť o pomoc pri napečení slaného i sladkého ( prosím priniesť v nedeľu). Zároveň ďakujem p.starostke v Merašiciach za poskytnutie priestorov v OÚ a za pomoc.
• Avizujem dostatočne vopred, že v súvislosti so sprevádzaním pútnikov, ktoré onedlho začnem, nebudú slávené sv.omše v týždni a s platnosťou na nedeľu budú slúžené v soboty večer. Zároveň oznamujem, že počas mojej neprítomnosti v prípade potreby sa na filiálkach obracia na kostolníkov, v Merašiciach len na OÚ- p.starostku , prípadne pracovníčku OÚ. Chcem sa poďakovať p.starostke za jej ochotu a ústretovosť v tejto veci a ostatným za trpezlivosť a pochopenie. Informácie sú aj na nástenke a farskej webstránke.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2024

FARSKÉ OZNAMY na Palmovú nedeľu 24. 3. 2024   Pondelok 25. 3. 2024 liturgický kalendár: …