Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 4.2.2024

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024

 

Pondelok
5. 2. 2024 liturgický kalendár: sv. Agáty, panny a mučenice,spomienka
16.30 Merašice modlitba ruženca- vedie kňaz
17.00 Meršice + Jozef Kašák a + vnuk Martin

utorok
6. 2. 2024 Liturgický kalendár: sv.Pavla Mikiho a spoloč.muč., spomienka
17.00 Merašice + Vladimír Majgot, Jolana,Janka a všetci + z rodiny

streda
7. 2. 2024 Liturgický kalendár: féria

štvrtok
8.2. 2024 liturgický kalendár: féria

Piatok
9. 2. 2024 liturgický kalendár: féria
16.20 Merašice pobožnosť krížovej cesty
17.00 Merašice + Ján Konečný a + rodič.z oboch strán

Sobota
10.2.2024 liturgický kalendár: sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa
11.2.2024 Liturgický kalendár: Šiesta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Teofil a Angela Knížatoví,deti,star.rod.z ob.str.
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes požehnávam vami prinesené sviece.
Farská katechéza pre dospelých bude v utorok 6.2.2024 po sv. omši v Merašiciach
• Pobožnosť krížovej cesty v piatok 16.20 vo farskom kostole.
Katechéza pre birmovancov v piatok 9.2.po sv.omši o 17.00 v Merašiciach.
Pomazanie chorých pri sv.omšiach budúcej nedele 11.2., čo je Svetový deň chorých.
• Oprava zvonov v kostole v Biskupovej: stále čakáme na vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Nitra. Písomná cenová ponuka oslovenej firmy, ktorá vykonala obhliadku, by mala prísť budúci týždeň. Členovia ekonomickej ponuku dostanú na posúdenie, potom sa stanoví ďalší postup.

 

KTO MÔŽE PRIJAŤ SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH?
Veriaci, ktorí sú pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života.
Pred operáciou vtedy, keď dôvodom operácie je nebezpečná choroba.
Starí ľudia, ktorí značne upadli na sile, hoci nevidieť, že by boli nebezpečne chorí.
Aj deti, ak používajú rozum natoľko, že ich táto sviatosť môže posilniť.
Tí, čo upadli do bezvedomia alebo prestali užívať rozum, ak možno predpokladať, že keby boli pri vedomí, sviatosť by si žiadali.
Chorému, ktorý už zomrel, sa sviatosť pomazania neudeľuje.

OPAKOVANIE PRIJATIA SVIATOSTI
Sviatosť pomazania chorých sa môže opakovane prijať, ak sa zdravotný stav chorého v tej istej chorobe zhorší alebo ak sa chorý po prijatí pomazania uzdraví a znova ťažko ochorie.
( Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, spolok sv. Vojtecha Trnava, 2010)

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …