Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Spoločenstvá / Stretnutie členov ružencových spoločenstiev

Stretnutie členov ružencových spoločenstiev

STRETNUTIE ČLENOV RUŽENCOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Od tohoročného septembra ( 2015) budú v rámci farnosti pravidelné mesačné stretnutia členov ružencových spoločenstiev  so správcom farnosti. Touto cestou všetkých srdečne pozývam.

Program bude členený do troch častí: rozbor Apoštolského listu sv. Jána pavla II. Rosarium virginis Mariae, modlitba ruženca, sv. omša. Účasť každého člena je veľmi dôležitá, preto vás prosím, aby ste si program zariadili tak, aby ste boli, pokiaľ možno všetci, na uvedených stretnutiach  prítomní.

Prvé stretnutie bude nasledovne:

Kapince streda 16.9. o 17.45

Biskupová štvrtok 17.9. o 17.45

Merašice piatok 18.9.2015

O správca farnosti

pozri tiež

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI MERAŠICE

  Na základe volieb do Ekonomickej rady farnosti Merašice ( ER) zo dňa 28. 6. …