Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Spoločenstvá / Ružencové spoločenstvá v našej farnosti

Ružencové spoločenstvá v našej farnosti

  Informácia o ružencových spoločenstvách v našej farnosti.

Biskupová 2 ruže ( 20 a 15 členov)
Kapince 1 ruža ( 20 členov)
Merašice 2 ruže ( 15 a 20 členov).

Ruže vedú ( prečítam teraz mená v oznamoch…). Ďakujem im za ich ochotu a vytrvalosť pri starostlivosti o jednotlivé ruže. Zároveň úprimné Pán Boh zaplať aj za finančné dary členov ruží, z ktorých sa financovali a financujú mnohé opravy v našej farnosti. Pripomíname si aj zosnulých členov. Tieto ružencové spoločenstvá sú najpočetnejšie a nepretržite fungujúce spoločenstvá v našej farnosti. Duchovný prínos ich modlitieb je veľmi veľký a za tento apoštolát im úprimne ďakujem.

V sobotu 18.5.sme mali prvé takéto spoločné stretnutie z celej farnosti pri spoločnej modlitbe ruženca a  slávení sv.omše vo farskom kostole i následnom občerstvení v areáli pri kostole, ktoré veľmi dobre dopadlo a tak sme založili novú tradíciu, ktorú chceme každoročne opakovať.

O správca farnosti

pozri tiež

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI MERAŠICE

  Na základe volieb do Ekonomickej rady farnosti Merašice ( ER) zo dňa 28. 6. …