Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Prvé zasadnutie Farskej pastoračnej rady farnosti Merašice

Prvé zasadnutie Farskej pastoračnej rady farnosti Merašice

V piatok 14.10.2022 sa v Merašiciach uskutočnilo prvé zasadnutie Farskej pastoračnej rady farnosti Merašice ( FPR). Počet členov FPR je 8 ( vrátane správcu farnosti). Činnosť FPR je zatiaľ provizórna až do času, kým nebude v Trnavskej arcidiecéze schválený štatút pre farské pastoračné rady. Všetci členovia FPR sú menovaní správcom farnosti ( väčšina na základe písomných návrhov zo strany veriacich). Požiadavka k založeniu FPR zaznela počas synodálnych farských stretnutí zo strany niektorých veriacich. 

Členmi FPR sú: Ľ. Malý,  Ľudmila Lysová, Mária Kucharová, Eva Habánová, Magdaléna Habánová, Simona Gráčiková, Nikoleta Pekarová a Dominik Tvrdý.  

Na zasadnutí bolo predložených viac ako 20 návrhov, postupne budú všetky prediskutované. FPR sa zhodla na týchto návrhoch, ktoré budú na najbližšom stretnutí prerokované .

  1. zapájanie detí do modlitby ruženca pred sv.omšami
  2. vianočné koledovanie vo farnosti
  3. sv.omše za účasti detí ( tzv.“ detské sv.omše“)
  4. založenie občianskeho združenia ( OZ)
  5.  farský ples
  6. revitalizácia okolia farského kostola a farskej budovy

Veriaci svoje nápady a podnety môžu adresovať členom FPR.

( foto na upútavke je ilustračné)

 

O správca farnosti

pozri tiež

Stretnutie členov ružencových spoločenstiev

Pozývame vás na stretnutie členov ružencových spoločenstiev našej farnosti v sobotu 18.5.2024 PROGRAM 17.25 spoločná …