Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.2.2022

Farské oznamy 20.2.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Siedmu nedeľu v cezročnom období 20. 2. 2022

pondelok
21. 2. 2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Jozef Majgot

utorok
22. 2. 2022 Liturgický kalendár: Katedra sv. Petra,apoštola, sviatok
8.00 Merašice- za farníkov a dobrodincov kostola
8.30- 16.45- celodenná slávnostná poklona Sviatosti Oltárnej
17.00 Merašice + Anna Chovancová a jej rodičia

streda
23. 2. 2022 liturgický kalendár: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

štvrtok
24. 2. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová ruženec za duše v očistci- modlitbu vedie kňaz
17.00 Biskupová za duše v očistci

Piatok
25. 2. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice ruženec za prenasledovaných kresťanov- vedie kňaz
17.00 Merašice +Štefan Gruchalák a + vnuk Matúš

Sobota
26.2.2022 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
27.2.2022 Liturgický kalendár: 8.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová za dar viery a lásky v rodinách
9.30 Kapince + rodičia Harastyoví a ostatní + z rodiny
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za každý milodar.
CELODENNÁ SLÁVNOSTNÁ POKLONA v utorok 22.2. vo farskom kostole 8.30-16.45 ( poklona je súčasťou stálej poklony Arcidiecéze).
• Začali sme druhú MIMORIADNU ZBIERKU NA OPRAVU STRECHY kostola v Merašiciach. Touto cestou prosím o pomoc a o to, aby ste si dali vedieť navzájom. Postup tak, ako pri prvej zbierke. Úprimné Pán Boh zaplať.
• Začala aj zbierka na doplnenie financií na opravu strechy kostola v Biskupovej. Materiál na opravu už máme naskladnený, práce začnú v prípade dobrého počasia v najbližšom čase.
• 28.7.-31.7.2022 sa v Trenčíne uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Podrobnejšie na www.narodnestretnutiemladeze.sk a na plagátiku na výveske.
• Pre jedno z ružencových spoločenstiev v Biskupovej hľadáme horliteľa ( vedúceho).
• Pomazanie chorých bude slávené v týždni, keď začne pôst ( podrobnejšie o týždeň v oznamoch).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …