Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 24.3.2024

Farské oznamy 24.3.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Palmovú nedeľu 24. 3. 2024

 

Pondelok
25. 3. 2024 liturgický kalendár: Pondelok svätého týždňa
17.00 Merašice + Jaroslav Majgot, + rod. z oboch strán

utorok
26. 3. 2024 Liturgický kalendár: Utorok svätého týždňa
14.30 Merašice + Aurelia a Jozef Gruchalák,deti, Miroslav

streda
27. 3. 2024 Liturgický kalendár: Streda svätého týždňa
16.30 Kapince + Martin Plaštiak

štvrtok
28.3. 2024 liturgický kalendár: Štvrtok svätého týždňa- Zelený štvrtok
18.00 Merašice + Anna Fančovičová,Dezider,syn Marek, ost.+ z rod.

Piatok
29. 3. 2024 liturgický kalendár: PIATOK UTRPENIA PÁNA ( Veľký piatok)
9.00 Merašice ranné chvály a posvätné čítanie
15.00 Merašice slávenie obradov utrpenia a smrti Pána

Sobota
30.3.2024 liturgický kalendár: SVÄTÁ SOBOTA
9.00 Merašice ranné chvály a posvätné čítanie
20.00 Merašice Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania– na úmysel celebranta

Nedeľa
31.3.2024 Liturgický kalendár: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
8.00 Biskupová + Ľudovít a Mária Gráčikoví a + z rodiny
9.30 Kapince + rodina Blštáková
11.00 Merašice za farníkov
17.00 Merašice- vešpery a procesia na oslavu Zmŕtvychvstalého

• Vyspovedať sa možno ešte pred sviatkami: v pondelok o 16.30, v utorok od 14.00, chorých v stredu dopoludnia.
Veľkonočné trojdnie sa začína vo štvrtok slávením večernej sv.omše na pamiatku Pánovej poslednej večere. Povzbudzujeme k hojnej účasti. Po sv.omši bude možnosť vykonať si adoráciu. Úplné odpustky: za nábožnú modlitbu Ctíme túto sviatosť slávnu, počas prenášania Najsvätejšej sviatosti.
Na Veľký piatok je deň pokánia záväzného v celej Cirkvi ( zdržovanie sa mäsa a prísny pôst). Ráno o 9.00 budeme sláviť liturgiu posvätného čítania a ranných chvál. Obrady budú o 15.00. Úplné odpustky: za nábožnú poklonu Svätému krížu. V tento deň bude aj zbierka na „Boží hrob“.
Na Bielu sobotu ráno o 9.00 budeme sláviť posvätné čítania a ranné chvály. Kostol bude otvorený na modlitby rozjímania pri Pánovom hrobe celý deň. Veľkonočná vigília bude o 20.00, potrebné je priniesť si sviece, obrady začínajú vonku požehnaním ohňa a veľkonočnej sviece paškála. Odpustky: za obnovenie krstných sľubov počas vigílie.
• Veľkonočné trojdnie ukončíme na Veľkonočnú nedeľu o 17.00 modlitbou vešpier a krátkou procesiou na oslavu Vzkrieseného.
• Úmysly sv.omší nezapisujem.
• Oprava zvonov v Biskupovej. V stredu 27.3.o 9.00 bude v kostole obhliadka zvonov pracovníkom Krajského pamiatkového ústavu Nitra. Po obhliadke bude vydané stanovisko k zámeru. V závislosti od neho a stanoviska členov ER, oznámim ďalší postup.
• Oprava poškodeného dreveného oltárneho kríža z farského kostola. Kríž je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Písomne som požiadal Krajský pamiatkový úrad Trnava o vyjadrenie k zámeru obnovy. Následne oslovíme niekoho z komory reštaurátorov na predloženie cenovej ponuky, nasledovať bude reštaurovanie a umiestnenie kríža v kostole.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024   Pondelok 6. 5. 2024 liturgický …