Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 31.3.2024

Farské oznamy 31.3.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Veľkonočnú nedeľu 31. 3. 2024

 

Pondelok
1. 4. 2024 liturgický kalendár: Pondelok vo veľkonočnej oktáve
8.00 Biskupová na úmysel celebranta
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice + Rozália Husárová,Mária a Jozef Moháloví, rod.z oboch strán

utorok
2. 4. 2024 Liturgický kalendár: Utorok vo veľkonočnej oktáve
17.00 Merašice + z rod.Vnučkovej a Hudecovej

streda
3. 4. 2024 Liturgický kalendár: Streda vo veľkonočnej oktáve
17.00 Kapince + Jozef a Cecíia Kucharoví a ich + rodičia

štvrtok
4.4. 2024
liturgický kalendár: Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

Piatok
5. 4. 2024 liturgický kalendár: Piatok vo veľkonočnej oktáve
17.00 Merašice + Ján a Anna Barnašákoví
Sobota
6.4.2024
liturgický kalendár: Sobota vo veľkonočnej oktáve

Nedeľa
7.4.2024 Liturgický kalendár: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ( Nedeľa Božieho milosrdenstva)
8.00 Biskupová za hmotných a duchovných dobrodincov kostola a za duše v očistci
9.30 Kapince +Emil,Helena,Jozef, Mária, + z rod.Ukropcovej a Farkašovej
11.00 Merašice za farníkov

 

• Dnes o 17.00 vo farskom kostole vešpery a krátka procesia v kostole na oslavu víťazného Krista.
Farská biblická katechéza pre dospelých ( téma: zmŕtvychvstanie Krista a jeho svedkovia.
Katechéza pre birmovancov v piatok 5.4.po sv.omši.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti v nedeľu 7.4.po farskej sv.omši.
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a adorácia budú v nedeľu 7.4.o 15.00 vo farskom kostole.
• Veľkonočné trojdnie sa končí dnes vešperami Veľkonočnej nedele ( u nás o 17.00). Nasledujúce dni do budúcej nedele sa nazývajú Veľkonočná oktáva. Veľkonočné obdobie trvá celkovo 50 dní až do slávnosti Turíc. Počas veľkonočného obdobia znie zvlášť radostne zvolanie aleluja, hlavným liturgickým symbolom v kostoloch je veľkonočná svieca paškál ( svetlo Kristovo). Namiesto modlitby Anjel Pán sa modlíme Raduj sa, nebies kráľovná.
• Úmysly sv. omší nezapisujem.
• Oprava zvonov v Biskupovej. V stredu 27.3. sa uskutočnila obhliadka zvonov pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Nitra. Čakáme na stanovisko k zámeru.
• Pripomínam, že na jeseň 2024 sa uskutoční mimoriadna zbierka na doplatenie opravy strechy farského kostola. Zatiaľ máme v úmysle reštaurovať drevený kríž z kostola, príslušné žiadosti sme podali. Na otázku, či plánujeme opravu organu vo farskom kostole odpovedám: v najbližšom období určite nie, nakoľko prednostnejšie je riešenie nových elektrických rozvodov a nová dlažba. Zároveň je už potrebné vymaľovať interiér farskej budovy, čo bude závisieť isteže aj od dostatku financií…
Oznam pre všetkých členov ružencových spoločenstiev v celej farnosti. V dohľadnom čase sa uskutoční spoločné stretnutie vo farskom kostole s programom: sv. omša pri Lurdskej jaskynke, katechéza – Apoštolský list Ruženec Panny Márie, adorácia. Termín bude oznámený vo farských oznamoch.

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali na príprave a priebehu slávení veľkonočných sviatkov, najmä: p. kostolníkom, miništrantom, kvetinárom, lektorom, upratujúcim a brigádnikom i darcom milodarov na výzdobu.
Všetkým želám, nech v týchto svätých dňoch znie zvlášť radostne v ich srdciach a na perách slávnostné
aleluja (chváľme Boha) a vyprosujem vám hojnosť veľkonočných milostí od nášho Pána.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024   Pondelok 6. 5. 2024 liturgický …