Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 24.4.2022

Farské oznamy 24.4.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Druhú veľkonočnú nedeľu 24. 4. 2022

pondelok
25. 4. 2022 liturgický kalendár: sv. Marka, evanjelistu, sviatok
18.00 Merašice + Vojtech naď a + rodičia z oboch strán
( po sv.omši katechéza pre prvoprijímajúce deti)

utorok
26. 4. 2022 Liturgický kalendár: féria

streda
27. 4. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Mária Kupcová

štvrtok
28.4. 2022 liturgický kalendár: féria

Piatok
29. 4. 2022 liturgický kalendár: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok

Sobota
30.4.2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová + Martin Jurík a rodičia z oboch strán
18.00 Kapince na úmysel

Nedeľa
1.5.2022Liturgický kalendár: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10.30 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať.
• Zbierka na Boží hrob: 251,30 Eur. Úprimné poďakovanie.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti v pondelok 25.4.po sv.omši.
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzam pútnikov do Ríma), platí všetko ako obvykle ( zastupovanie pre prípad zaopatrovania farský úrad Horné Trhovište). Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť so zmenami.
Ďakujem veľmi pekne tým, čo si našli čas a prišli na farské synodálne stretnutie. Ďalšie bude 20.5.2022.
Ďakujem úprimne za myšlienku a následnú realizáciu obnovy hrobu kňaza vdp. Rudolfa Cziszára ( pôsobil u nás v r. 1898-1901), ktorý je pochovaný na cintoríne v Merašiciach. Myšlienka k tomuto ušľachtilému činu sa zrodila v r.2021 u niektorých členov Ružencového spoločenstva v Merašiciach. Oprava bola financovaná z prostriedkov, ktoré zozbierali medzi sebou členovia ružencového spoločenstva. 4.4.2022 bola obnova pomníka dokončená v celkovej sume 1200 Eur ( aj s kvetinovou výzdobou). O umiestnení železného kríža, ktorý bol súčasťou pôvodného náhrobku a ktorý je čiastočne opravený, sa rozhodne. Do budúcna sa plánuje aj obnova hrobu vdp. Harangozó. Chcem týmto zvlášť vyzdvihnúť toto dielo, obnova hrobu kňaza v týchto náročných časoch je znakom veľkej viery a úcty k tu pôsobiacim Božím služobníkom, v konečnom dôsledku je to nádherný znak ekleziálneho rozmeru viery tých, čo sa v tejto veci angažovali. Sám dobrý Boh nech vás odmení.
• Zapisujem úmysly sv.omší.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …