Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 22.5.2022

Farské oznamy 22.5.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Šiestu veľkonočnú nedeľu 22. 5. 2022

pondelok
23. 5. 2022 liturgický kalendár: féria

utorok
24. 5. 2022 Liturgický kalendár: féria (Panny Márie Pomocnice kresťanov)
17.30 Merašice-modlitba ruženca, vedie kňaz
18.00 Merašice + Rastislav

streda
25. 5. 2022 liturgický kalendár: féria
17.30 Kapince- modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Kapince za farníkov

štvrtok
26.5. 2022
liturgický kalendár: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
17.00 Biskupová + Peter a Anna Vlčanoví
18.00 Merašice + rod.Mária a anton Kupcoví,Ladislav a Mária Veselí

Piatok
27. 5. 2022 liturgický kalendár: féria
9.00 Biskupová za farníkov
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ V BISKUPOVEJ
18.00 Biskupová za Trnavskú arcidiecézu a dobrodincov kostola

Sobota
28.5.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice na úmysel celebranta
9.30 Merašice spoveď prvopriímajúcich detí a ich rodín

Nedeľa
29.5.2022
Liturgický kalendár: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Alojz a Júlia Magátoví a Benedikt Švec
9.30 Kapince + Karol Kafka
11.00 Merašice slávnosť prvého sv.prijímania

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať.
Slávnosť Nanebovstúpenie Pána je cirkevne prikázaná.
Nácvik prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 26.5.po sv.omši, spoveď detí a ich rodín v sobotu 28.5.o 9.30 vo farskom kostole. Slávnosť prvého svätého príjímania bude v nedeľu 29.5.o 11.00 vo farskom kostole v Merašiciach.
Celodenná výročná poklona Sviatosti Oltárnej bude v Biskupovej v piatok 27.5.2022 od 9.00- 18.00 ( prosím rozdeliť jednotlivé hodiny na adoračné služby; dátum poklony je predpísaný pre každý kostol v Arcidiecéze, táto poklona je súčasťou celoročnej poklony v Arcidiecéze, modlíme sa za našu trnavskú arcidiecézu a za našu farnosť). Povzbudzujem k hojnej účasti.
• Zbierka na masmédiá- možno prispieť na budúcu nedeľu.
• Prihlásení účastníci na púť do Medžugoria dostanú pokyny pred cestou v nasledujúcich dňoch.
• Zapisujem úmysly sv.omší ( možno aj dnes v sakristii po sv.omši).
• V intenciách mariánskeho mesiaca máj povzbudzujem k úcte k našej Nebeskej Matke ( ruženec, litánie, púte…).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …