Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.11.2022

Farské oznamy 20.11.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 34.nedeľu v cezročnom období- Slávnosť Krista Kráľa 20. 11. 2022

pondelok
21. 11. 2022 liturgický kalendár: Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
17.00 Merašice + František Candrák a + z rodiny

utorok
22. 11. 2022 Liturgický kalendár: sv. Cecília, panny a mučenice, spomienka
17.00 Merašice + Štefan Gruchalák, Matúš, Mária

ČERVENÁ STREDA
streda
23. 11. 2022 Liturgický kalenár: féria
9.00- 16.10 Merašice: eucharistická poklona- za prenasledovaných kresťanov                                                                                                                                      16.15 zažatie červených sviec na pamiatku prenasledovaných kresťanov pri vonkajšom plote pred kostolom v Merašiciach,Biskupovej, Kapinciach    16.30 Merašice pobožnosť krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov
17.00 Merašice za prenasledovaných kresťanov živých i zomrelých

štvrtok
24.11. 2022 liturgický kalendár: sv. Ondreja Dung-Laka,kňaza,a spoloč.muč., spomienka
17.00 Biskupová za prenasledovaných kresťanov

Piatok
25. 11. 2022 liturgický kalendár: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spom.
16.30 Merašice pobožnosť krížovej cesty za mier a pokoj vo svete
17.00 Merašice + Marta Kajzerová
Katechéza pre prvoprijímajúce deti

Sobota
26.1.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Marek Fančovič,+ rod.Anna a Dezider

Nedeľa
27.11.2022 Liturgický kalendár: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + star.rod.Vlčanoví a Strakoví,Peter a Anna
9.30 Kapince za dobrodincov kostola v Kapinciach
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti v piatok 25.11. po sv.omši v Merašiciach.
Prvá adventná nedeľa 27.11.: začiatok nového liturgického roka, liturgická farba fialová, čas radostnej prípravy na príchod Pána i Slávnosť jeho narodenia. Požehnanie adventných vencov pri sv.omšiach.
Zbierka na charitu na budúcu nedeľu. Úprimné Pán Boh zaplať.
• MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach pokračuje.
• Liturgická katechéza. Orientácia kostolov východ- západ. Väčšina starších kostolov ju zachováva, novšie sa už väčšinou nedržia tejto tradície. Smerovanie k východu ( oltár- Bohostánok)- slnko symbol Krista ( kozmický rozmer liturgie).
Úmysly sv.omší do konca kalendárneho roka 2022 už nezapisujem v Merašiciach a Biskupovej, voľné sú len v Kapinciach. Úmysly na rok 2023 ešte nezapisujem.

ČERVENÁ STREDA 23.11.20202

V tento deň si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie kresťanov.

– zastrešuje aliancia Pomoc trpiacej Cirkvi
– viac na www.cervenastreda.sk

Vo svete:
– chrámy a monumenty sa rozžiaria na červeno

V NAŠEJ FARNOSTI:
celodenná adorácia za prenasledovaných kresťanov: Merašice 9.00- 16.00
16.15 zažatie ( pokiaľ možno červených) sviec pri vonkajších plotoch pred kostolmi v Merašiciach, Biskupovej i Kapinciach
pobožnosť krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov Merašice 16.30
sv. omša za prenasledovaných kresťanov a trpiacich pre vieru: Merašice 17.00
zažatie červenej sviece v našich domácnostiach a modlitba za prenasledovaných pre vieru

Povzbudzujem a pozývam k účasti na aktivitách Červenej stredy v našej farnosti. 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024   Pondelok 6. 5. 2024 liturgický …