Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 13.11.2022

Farské oznamy 13.11.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 33.nedeľu v cezročnom období 13. 11. 2022

pondelok
14. 11. 2022 liturgický kalendár: féria

utorok
15. 11. 2022 Liturgický kalendár: féria

streda
16. 11. 2022 Liturgický kalenár: féria

štvrtok
17.11. 2022 liturgický kalendár: sv. Alžbety Uhorskej,rehoľníčky, spomienka
16.30 Biskupová modlitba ruženca- vedie kňaz
17.00 Biskupová za trpiacich a pracovníkov charitatívnych a dobročinných organizácií

Piatok
18. 11. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice modlitba ruženca- modlia sa deti
17.00 Merašice + Pavol Pogády

Sobota
19.1.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za farníkov

Nedeľa
20.11.2022 Liturgický kalendár: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME, slávnosť
8.00 Biskupová + Vendelín a Jolana Vančoví
9.30 Kapince + z rodiny Bosákovej a Turčanovej
11.00 Merašice+ Milan a Anna Pucheľoví,Marek Chudiváni,Mária Kormanová

• Z príležitosti merašických hodov chcem poďakovať všetkým, ktorí dávajú k dispozícii svoj čas a charizmy pre službu vo farnosti ( kostolníci, miništranti, lektori, upratujúci, hmotní a duchovní dobrodinci, brigádnici , členovia ER a FPR).
Zbierka na energie na budúcu nedeľu. Úprimné Pán Boh zaplať.
MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach pokračuje.
Liturgická katechéza. Veže kostolov okrem praktickej funkcie ( hodiny, zvony, bleskozvod) akoby dvíhali náš pohľad k nebesiam- k Bohu.
• Úplné odpustky na Slávnosť Krista Kráľa: za účasť na modlitba Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…( u nás po farskej sv.omši , v rámci krátkej poklony).
• Pri východe z kostola si môžete vziať obrázky s vyobrazením biskupa sv. Martina ( socha v Katedrále sv. Martina v Bratislave), vytlačené na pamiatku 25.výročia mojej kňazskej vysviacky.
Úmysly sv.omší do konca kalendárneho roka 2022 už nezapisujem v Merašiciach a Biskupovej, voľné sú len v Kapinciach. Úmysly na rok 2023 ešte nezapisujem.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.5.2023

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 21. 5. 2023 Pondelok 22. 5. 2023 liturgický kalendár: …