Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.4.2024

Farské oznamy 23.4.2024

  FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu veľkonočnú nedeľu 23. 4. 2023

Pondelok
24. 4. 2023 liturgický kalendár: Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

utorok
25. 4. 2023 Liturgický kalendár: sv. Marka, evanjlelistu, sviatok
18.00 Merašice + Vojtech Naď

streda
26. 4. 2023 Liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
27.4. 2023 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Koloman, Františka Knížatoví a + z rodiny

Piatok
28. 4. 2023 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc ( rodina Naďová)

Sobota
29.4.2023 liturgický kalendár: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
8.00 Merašice za dar kresťanskej viery pre Európu , za svetlo Ducha Svätého pre politikov, za mier a pokoj

Nedeľa
30.4.2023 Liturgický kalendár: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Augustín Kupec,Margita,Ján,Vladimír, Silvia Jakubičkoví
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice poďakovanie za 75 rokov

• Štvrtá veľkonočná nedeľa ( budúca nedeľa) je Nedeľou Dobrého Pastiera. Milodarom možno prispieť do zbierky na kňazský seminár. Pán Boh odmeň každý dar.
• Ďakujem mojim spolubratom kňazom za ich ochotu, keď ma počas sprevádzania pútnikov zastupujú. Dobrý Boh nech odmení ich ochotu.

V prípade potreby zaopatrovať, kontaktujte, prosím, farský úrad Horné Trhovište ( 033- 7444112). 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …