Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 30.4.2023

Farské oznamy 30.4.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu 30. 4. 2023

Pondelok
1. 5. 2023 liturgický kalendár: Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
18.00 Merašice + Vincent a Rozália Bulkoví a ich + rodičia

utorok
2. 5. 2023 Liturgický kalendár: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 Merašice + Pavol a Anna Bulkoví a ostatní + z rodiny

streda
3. 5. 2023 Liturgický kalendár: sv. Filipa a Jakupa, apoštolov, sviatok
18.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
4.5. 2023 liturgický kalendár: sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18.00 Biskupová na úmysel celebranta

Piatok
5. 5. 2023 liturgický kalendár: féria

Sobota
6.5.2023 liturgický kalendár: féria
17.30 Kapince za duše v očistci
18.00 Biskupová + Alojz a Júlia Magátoví a Benedikt Švec
18.00 Merašice za farníkov

Nedeľa
7.5.2023 Liturgický kalendár: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

• Dnes možno milodarom podporiť zbierku na kňazský seminár.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej bude modlitba ruženca a eucharistická poklona.
• V týždni hodinu pred sv.omšami budem spovedať.
• Upratovanie farského kostola prosím skupinu číslo 11.
• Po nasledujúcom víkende, v ďalších týždňoch, už budú sv.omše v nedeľu slávené v riadnych časoch. Veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť a pochopenie.
Arcidiecézna púť detí do Marianky bude v sobotu 20.5. Plagátik je na nástenke.
Farská púť do Lúrd a Barcelony bude 20.-25.5.2024. Informačný plagát si možno vyzdvihnúť v sakristii. Zapisovanie tiež v sakristii.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 10.9.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 10. 9. 2023   Pondelok 11. …