Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 4.6.2023

Farské oznamy 4.6.2023

 

FARSKÉ OZNAMY
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice 4. 6. 2023

Pondelok
5. 6. 2023 liturgický kalendár: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

utorok
6. 6. 2023 Liturgický kalendár: sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka

streda
7. 6. 2023 Liturgický kalendár: féria
17.30 Biskupová + Štefan a Jolana Kupcoví
19.00 Merašice za farníkov
(Sv.omše sú s platnosťou na zajtrajšiu slávnosť)

štvrtok
8.6. 2023 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok
9. 6. 2023 liturgický kalendár: féria

Sobota
10.6.2023 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
11.6.2023 Liturgický kalendár: Desiata nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Viliam a Katarína Chovancoví a star.rod.Chovancoví a Bernátoví
9.30 Kapince
11.00 Merašice za farníkov ( eucharistická procesia)

Procesia na „Božie telo“ bude v nedeľu 11.6.po farskej sv.omši o 11.00 v Merašiciach. Prosím o pomoc pri príprave oltárikov a ostatných potrebných vecí.
• Upratovania farského kostola: prosím skupinu č.16.
• Nezabudnime zvlášť v júni, čase kňazských vysviacok, v modlitbe vyprosovať potrebné milosti pre Sv.otca, biskupov, kňazov.
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzanie pútnikov) ohľadom zastupovania platí vám známy postup…

 

  

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …