Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 18.6.2023

Farské oznamy 18.6.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 18. 6. 2023

Pondelok
19. 6. 2023 liturgický kalendár: féria

utorok
20. 6. 2023 Liturgický kalendár: féria
17.30 Merašice- vystavená Sviatosť Oltárna- adorácia
18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc

streda
21. 6. 2023 Liturgický kalendár: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

štvrtok
22.6. 2023
liturgický kalendár: féria
17.30 Biskupová- vystavená Sviatosť Oltárna- adorácia
18.00 Biskupová + star.rod.Strakoví,Vlčanoví a + rod.z oboch strán

Piatok
23. 6. 2023 liturgický kalendár: féria
17.30 Merašice- modlitba ruženca – vedie kňaz
18.00 Merašice + manžel, syn Peter a + rod.z oboch strán

Sobota
24.6.2023
liturgický kalendár: NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy, slávnosť
8.00 Merašice + Pavlína, Viliam, + rod.z oboch strán a ostatní + z rodiny

Nedeľa
25.6.2023 Liturgický kalendár: Dvanásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Felix a Veronika Knížatoví a syn Peter
9.30 Kapince + rod.Lipovskí a star.rod. z oboch strán
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie je dnes a ja úprimne ďakujem za každý milodar.
Zbierka na dobročinné diela Sv.Otca bude na budúcu nedeľu.
• Upratovanie farského kostola: prosím skupinu č.2.
Lektorov prosím, aby ak sú prítomní na sv.omši v týždni, pred sv.omšou v sakristii sa zahlásili na čítanie. Ďalej prosím, aby si skôr ako začnú čítať, upravili nastavenie- vzdialenosť mikrofónu.
Zapisujem úmysly sv.omší na júl a august.

Výlet pre rodiny s deťmi. Išlo by o jednodňový výlet ( sobota) , ktorého cieľom je stráviť spolu čas i s duchovným otcom farnosti, vzájomne sa lepšie spoznávať a budovať vzťahy. Navrhujem napr.program: návšteva jaskyne Driny, hrad Červený kameň, slávenie sv.omše. Najprv potrebujem zistiť predbežný záujem, preto prosím o zapísanie sa v sakristii. Možnosť zúčastniť sa by sme ponúkli aj okolitým obciam. Doprava by bola hradená sponzorsky. Otvorený som aj iným návrhom.
Ustanovenie farského administrátora. S platnosťou od 1.júla 2023 ma trnavský arcibiskup ustanovil aj za administrátora farnosti Horné Trhovište. V praxi to znamená, že okrem farnosti Merašice dostávam na nevyhnutný čas, kým sa personálne veci nevyriešia, aj farnosť Horné Trhovište ( spolu je to 6 obcí, 6 kostolov). Ide o urgentné riešenie, takže k tomu, čo mám, sa ešte pridá. Preto prosím o pochopenie pre rozhodnutia, ktoré musím urobiť vzhľadom k rozsahu agendy a jej zvládnutiu a hlavne prosím o modlitby ( !) k zvládnutiu tejto úlohy.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …