Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 16.7.2023

Farské oznamy 16.7.2023

   FARSKÉ OZNAMY
Na Pätnástu nedeľu v cezročnom období 16. 7. 2023
( aj pre farnosť Horné Trhovište, dočasne spravovanú z Merašíc)

Pondelok
17. 7. 2023 liturgický kalendár: sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

utorok
18. 7. 2023 Liturgický kalendár: féria

streda
19. 7. 2023 Liturgický kalendár: féria

štvrtok
20.7. 2023 liturgický kalendár: féria

Piatok
21. 7. 2023 liturgický kalendár: féria
8.30 spovedanie Merašice
9.00 Merašice na úmysel ordinára
– po sv.omši spovedanie Merašice
10.30 Kapince na úmysel celebranta
– po sv.omši spovedanie Kapince

Sobota
22.7.2023 liturgický kalendár: sv. Márie Magdalény, sviatok
16.30 spovedanie Tepličky
17.00 Tepličky
18.00 Horné Trhovište
– po sv.omši spovedanie Horné Trhovište

Nedeľa
23.7.2023 Liturgický kalendár: Šestnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Drahomíra Adamcová
9.00 Kapince + Emil, Helena, Jozef, Mária
10.00 Dolné Otrokovce
11.00 Merašice za farníkov

• Upratovanie farského kostola ( Merašice): prosím skupinu č.6.
• Zbierka na energie ( Merašice, Kapince, Biskupová) je dnes po sv.omši. Pán Boh zaplať.
• Plánovaný farský výlet 22.7.2023 ( Merašice, Kapince, Biskupová) z dôvodu neodkladných pastoračným povinností ( 2 sv.omše v susednej farnosti) musíme presunúť na iný termín ( dohodneme po mojom návrate).
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzanie pútnikov) ma zastupuje farský úrad Hlohovec t.č. 033- 7424885.
• Pre farnosť Horné Trhovište ( a filiálky Tepličky, Dolné Otrokovce). S platnosťou od 1.8.2023 je za farára farnosti Horné Trhovište ustanovený vdp.Mgr. Štefan Šoka. Ďalšie informácie o týždeň.
• Pre Biskupovú: Plánujem opravu zvonov v kostole sv. Michala, archanjela v Biskupovej. Podrobnejšie vysvetlím jednotlivé kroky o týždeň.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024   Pondelok 6. 5. 2024 liturgický …