Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.7.2023

Farské oznamy 23.7.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Šestnástu nedeľu v cezročnom období 23. 7. 2023
( aj pre farnosť Horné Trhovište, dočasne spravovanú z Merašíc)

Pondelok
24. 7. 2023 liturgický kalendár: sv. Šarbela Machlúfa, ľubovoľná spomienka
17.30 Dolné Otrokovce spovedanie
18.00 Dolné Otrokovce

utorok
25. 7. 2023 Liturgický kalendár: sv. Jakuba, apoštola, sviatok
17.00 Merašice spovedanie
18.00 Merašice + Vladimír a Jolana Remenároví,+ Rozália Vargová,+ Jozef Andacký

streda
26. 7. 2023 Liturgický kalendár: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
17.30 Horné Trhovište spovedanie
18.00 Horné Trhovište

štvrtok
27.7. 2023 liturgický kalendár: sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
17.00 Biskupová spovedanie
18.00 Biskupová + Gejza a Margita,+ syn, + zať, + nevesta

Piatok
28. 7. 2023 liturgický kalendár: féria
9.00 Merašice + kňazi Trnavskej arcidiecézy 
– po sv.omši spovedanie Merašice

 

Sobota
29.7.2023 liturgický kalendár: sv. Marty,Márie a Lazára, spomienka
17.00 Tepličky
18.00 Horné Trhovište

Nedeľa
30.7.2023 Liturgický kalendár: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Koloman,Františka, Dominik,Viliam,+ z rodiny
9.00 Kapince + rodina Galániová a Plešková
10.00 Dolné Otrokovce
11.00 Merašice za farníkov

• Upratovanie farského kostola ( Merašice): prosím skupinu č.7.
Spovedanie v týždni podľa rozpisu bohoslužieb. Spovedanie starých a chorých v piatok 28.7.dopoludnia.
Dnes sa slávi tretí svetový Deň starých rodičov a seniorov. V príslušnom posolstve pápež František vyzýva k tomu, aby sme starších nenechávali samotných, vážili si ich a konkrétne niečo pre nich urobili. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať starým rodičom a seniorom v našej farnosti, za ich príklad, trpezlivosť, obety, modlitby a za to, čo nám odovzdali, aby sme to zveľaďovali. A nám ostatným: ak nie je možné starších navštíviť alebo niečo konkrétne pre nich urobiť, určite sa za nich úprimne modlime.
Pre farnosť Horné Trhovište ( a filiálky Tepličky, Dolné Otrokovce). Novovymenovaný duchovný otec farnosti Horné Trhovište vdp. farár Mgr. Štefan Šoka, nastúpi 31.7.2023. Podrobnejšie v oznamoch o týždeň.
Pre Biskupovú: K avizovanej oprave zvonov v kostole sv. Michala, archanjela v Biskupovej. Prvý krok je prerokovanie vo farskej ekonomickej rade. Po odsúhlasení nasleduje ohlásenie zámeru Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. Po ich vyjadrení nasleduje odborná obhliadka stavu, stanovenie postupu a cenová ponuka. Ďalej žiadosť o schválenie Krajskému pamiatkovému úradu, žiadosť arcibiskupskému úradu o schválenie prác a vykonanie zbierky, ohlásenie a vykonanie zbierky a samotná oprava. V poštovej schránke farského úradu som našiel obálku s milodarom 500 Eur na opravu zvonov kostola v Biskupovej. Za tento štedrý milodar úprimne ďakujem „ Bohu známemu „ darcovi ( keďže neuviedol meno a zrejme chcel ostať v anonymite).
Ohlášky v Merašiciach: Oznamujeme, že snúbenci Tomáš Kupún ( tunajší farník) a Natália Janičová mienia prijať sviatosť manželstva. Prípadné cirkevno-právne prekážky hláste na tunajšom farskom úrade. Ohlášky sa konajú na základe žiadosti farského úradu Nižný Hrušov.
Úmysly sv.omší nezapisujem.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …