Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.8.2023

Farské oznamy 20.8.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu nedeľu v cezročnom období 20. 8. 2023

 

Pondelok
21. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Pia X.,pápeža, spomienka
18.00 Merašice + Milan Laták ( 1.výročie).

utorok
22. 8. 2023 Liturgický kalendár: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
9.00 Kapince za dobrodincov kostola- v Kapinciach slávnosť patrocínia
18.00 Merašice zazdravie a Božiu pomoc

streda
23. 8. 2023 Liturgický kalendár: sv. Ruženy Limskej,panny, ľubovoľná spomienka

štvrtok
24.8. 2023
liturgický kalendár: sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok
25. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka

Sobota
26.8.2023
liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za prenasledovaných kresťanov a kresťanov na Blízkom východe

Nedeľa
27.8.2023 Liturgický kalendár: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová + Andrej a + z rodiny
9.30 Kapince na úmysele celbranta
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie je dnes a ja ďakujem za vaše milodary.
• Upratovanie farského kostola : prosím skupinu č.11.
• Slovníček Malý misionár si možno vyzdvihnúť v sakristii.
Zapisovanie na prípravu k birmovke i k 1.sv.prijímaniu je ešte stále možné.
Farská púť do Hronského Beňadika ( relikvia Kristovej krvi) a do Topoľčianok ( Škapuliarska Panna Mária) termín je potvrdený na sobotu 14.10.2023. Zapisovanie v sakristii.
Úmysly sv.omší: v Kapinciach a Biskupovej zapisujem, v Merašiciach nezapisujem ( v Merašiciach sa budú zapisovať úmysly až na november a každý pri zápise môže dať len jeden úmysel).
• Úprimne ďakujem za milodary vo výške 150 a 250 Eur na opravu zvonov v Biskupovej.
• Pripomínam, že veľká zbierka v Merašiciach na ďalšiu splátku ( oprava strechy kostola) začne koncom septembra.
• Opätovne prosím členov ekonomickej a pastoračnej rady, aby mi dali návrhy na termín najbližšieho zasadnutia.

Hudobný tip pre vás:
Stáva sa, že Boh obdarí niekoho mimoriadnym talentom hlasového prednesu. V posledných dňoch takto zažiaril malý 13 ročný chlapec Malakai Bayoh v Londýne na známej súťaži Britain’s got talent. Svojim prvým vystúpením doslova šokoval prítomných a vyslúžil si obrovské ovácie a zlatý postup. Odvtedy valcuje internet. Ak chcete počuť ako spievajú anjeli, pretože tak najčastejšie ľudia charakterizujú jeho spev, vypočujte si jeho prvé vystúpenie:

alebo ďalšie

Úžasný je aj repertoár, spieva klasické skladby s náboženskou tematikou od velikánov ako je napr. Handl a podobne. Úžasný je jeho hlasový rozsah a spôsob interpretácie. Určite si to vypočujte a pocítite zimomriavky na celom tele a ako mnohí poznamenali, pocítite blízkosť neba. Dovolím si skromne poznamenať, že takýto zjav prichádza naozaj výnimočne. Príjemný duchovný zážitok…:)

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …