Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 13.8.2023

Farské oznamy 13.8.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Devätnástu nedeľu v cezročnom období 13. 8. 2023

 

Pondelok
14. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Maximilána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
17.30 Kapince modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Kapince na úmysel celebranta

utorok
15. 8. 2023 Liturgický kalendár: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
17.00 Biskupová + Pavol,Alžbeta, + Viliam
18.00 Merašice za farníkov

streda
16. 8. 2023 Liturgický kalendár: sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

štvrtok
17.8. 2023 liturgický kalendár: féria
17.30 Bikupová adorácia
18.00 Biskupová + Alfonz Kupec,+Margita Kupcová, + star.rod.

Piatok
18. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Helena, ľubovoľná spomienka
17.20 Merašice pobožnosť krížovej cesty za kresťanov na Blízkom východe a za prenasledovaných kresťanov
18.00 Merašice + Pavol Pogády a + rod.z oboch strán

Sobota
19.8.2023 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc rodine Macháčovej

Nedeľa
20.8.2023 Liturgický kalendár: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová + Teofil a Angela, + deti a + strar.rod.
9.30 Kapince na úmysele celbranta
11.00 Merašice za farníkov

Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu.
Požehnanie bylín a kvetov pri sv.omšiach v pondelok 14.8. a 15.8.
• Upratovanie farského kostola : prosím skupinu č.10.
• Slovníček Malý misionár s nálepkami na nedele pre deti- objednávka v sakristii.
• Nácvik omšových spevov v Merašiciach v piatok 18.8.po večernej sv. omši.
Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania ( od 8.ročníka ZŠ) nech sa osobne prihlásia u správcu farnosti ( príprava bude v závislosti od počtu prihlásených).
Zapisovanie detí na 1.sv.prijímanie v sakristii.
• Predbežný termín na 1- dňovú farskú púť do hronského Beňadika ( relikvia Kristovej krvi) a do Topoľčianok ( Škapuliarska Panna Mária) bude v sobotu 14.10.2023. Zapisovanie v sakristii.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …