Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 10.9.2023

Farské oznamy 10.9.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 10. 9. 2023

 

Pondelok
11. 9. 2023 liturgický kalendár: féria

utorok
12. 9. 2023 Liturgický kalendár: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

streda
13. 9. 2023 Liturgický kalendár: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok
14.9. 2023 liturgický kalendár: Povýšenie kríža,sviatok

Piatok
15. 9. 2023 liturgický kalendár: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
8.00 Biskupová za farníkov
9.30 Kapince + rod. Kubačková
11.00 Merašice + Mária Pekarovičová
16.00 “Alžbetka”- za dobrodincov mariánskeho stĺpa ( 1.výročie posviacky )

Sobota
16.9.2023 liturgický kalendár: sv. Kornélia,pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,spomienka
15.00 Merašice- sobášna Mrázik- Fančovičová

Nedeľa
17.9.2023 Liturgický kalendár: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová + Ľudovít a Mária Gráčikoví a + z rodiny
9.30 Kapince + rod.Harských, Jozefa a Bernardínu
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu.
• Upratovanie farského kostola : prosím skupinu č.14.
• Počas neprítomnosti správcu farnosti v prípade potreby zaopatriť alebo pochovať kontaktujte, prosím, farský úrad Horné Trhovište t.č. 033/7444112.

Pri príležitosti
1.výročia posviacky mariánskeho stĺpa na „ Lužbetke“ pri Biskupovej/Kapinciach
vás všetkých pozývame
na sv.omšu , ktorá bude slávená na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v piatok 15.9.2023 o 16.00 pri mariánskom stĺpe na „ Lužbetke“.
Účinkuje chrámový spevokol z Čermian.

Zároveň vás prosíme:
o pomoc pri príprave občerstvenia: pagáče, slané, sladké, prípadne tekuté… ( priniesť priamo tam)
– autá parkovať tak, aby bol bezpečný priestor na prejazd ostatných účastníkov cestnej premávky
– starší nech si prinesú stoličky
– podujatie spropagovať aj ďalším ľuďom a pozvať ich

V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť preloží na iný termín.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 28.5.2023

FARSKÉ OZNAMY na Turíce 28. 5. 2023 Pondelok 29. 5. 2023 liturgický kalendár: Preblahoslavenej Panny …