Aktuálne správy

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu deviatu nedeľu v cezročnom období 22. 10. 2023

 

Pondelok
23. 10. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Mária Majgotová

utorok
24. 10. 2023 Liturgický kalendár: féria
9.00 Merašice na úmysel celebranta

streda
25. 10. 2023 Liturgický kalendár: féria
9.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
26.10. 2023 liturgický kalendár: féria

Piatok
27. 10. 2023 liturgický kalendár: féria

Sobota
28.10.2023 liturgický kalendár: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa
29.10.2023
Liturgický kalendár: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová + Magdaléna Chudá a + rodičia Ujlakyoví
9.30 Kapince za duše v očistci
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes možno milodarom prispieť na zbierku na misie. Pán Boh odmeň.
Farská katechéza: v pondelok 23.10.po sv.omši vo farskom kostole. Téma: Z myšlienok sv. Jána Pavla II. o ruženci ( apošt.list Rosarium virginis Mariae).
Oznam BIRMOVANCOM: na farskej webovej stránke www.farnostmerasice.sk sú úlohy pre birmovancov. Birmovanci, ktorí neodovzdali prihlasovacie údaje, nech tak urobia obratom.

Mimoriadna zbierka na zaplatenie opravy strechy farského kostola v Merašiciach prebieha. Milodar môžete odovzdať osobne správcovi farnosti alebo poukázaním na farský účet ( viď.www.farnostemrasice.sk). K dnešnému dňu sme prijali 15 milodarov, za ktoré úprimne ďakujem. V sobotu 21.10.som slávil sv.omšu za dobrodincov nášho farského kostola.
Mimoriadna zbierka na opravu zvonov na kostole v Biskupovej prebieha. Zatiaľ darovali 4 darcovia. Pán Boh zaplať.
• Doklady o prijatých milodaroch budú doručené neskôr.
• Upratovanie farského kostola: prosím nasledujúcu skupinu v poradí.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 28.5.2023

FARSKÉ OZNAMY na Turíce 28. 5. 2023 Pondelok 29. 5. 2023 liturgický kalendár: Preblahoslavenej Panny …