Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 29.10.2023

Farské oznamy 29.10.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 29. 10. 2023

 

Pondelok
30. 10. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + rod.Pogádyová a Miklovičová

utorok
31. 10. 2023 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + rod.Golejová a starí rodičia

streda
1. 11. 2023 Liturgický kalendár: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť ( cirkevne prikázaná)
8.00 Biskupová+ Augustín a Jozefína Knížatoví a + z rodiny
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + syn Rastislav,rod.Anna a Pavol a ostatní+ z rodiny

štvrtok
2.11. 2023 liturgický kalendár: SPOMIENKA NA VŚETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
16.00 Kapince na úmysel celebranta
17.00 Biskupová za všetkých verných zosnulých
18.00 Merašice na úmysel Sv.Otca

Piatok
3. 11. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice za všetkých + z rod.Strešíkovej a Hudecovej

Sobota
4.11.2023 liturgický kalendár: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
8.00 Merašice + Lucia Kuchárová a + star.rod., + z rodiny z oboch str.

Nedeľa
5.11.2023 Liturgický kalendár: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová +Jozef a Valéria Kukučkoví,Vojtech a Mária Markusíkovía star.rod.
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice poďakovanie za 70 rokov života

SPOVEDANIE: dnes o 15.00 v Biskupovej, v pondelok a utorok v Merašiciach od 16.00, v piatok od 16.00 v Merašiciach. Chorých v piatok 3.11.dopoludnia.
• Oznam BIRMOVANCOM: katechéza v piatok 3.11.o 17.00.

• Mimoriadna zbierka na zaplatenie opravy strechy farského kostola v Merašiciach prebieha naďalej.
• Upratovanie farského kostola: prosím nasledujúcu skupinu v poradí.

ODPUSTKY ZA ZOMRELÝCH VERIACICH

• V dňoch od 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s nábožnou modlitbou za zomrelých.
• V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11.za nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.
Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď ( krátko pred alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …