Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 5.11.2023

Farské oznamy 5.11.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 5. 11. 2023

 

Pondelok
6. 11. 2023 liturgický kalendár: féria
kňazská rekolekcia v Bojničkách

utorok
7. 11. 2023 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- modlitba ruženca za mier a pokoj, vedie kňaz
17.00 Merašice + rodičia Chudí, Nedeľkoví a ich + deti

streda
8. 11. 2023 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- pobožnosť ku sv. Michalovi,archanjelovi, za duše v očistci
17.00 Merašice + Rozália a Vincent Bulkoví, ich deti a + rodičia

štvrtok
9.11. 2023 liturgický kalendár: Výročie posviacky Lateránskej bauiliky, sviatok
17.00 Biskupová + Peter a Anna Vlčanoví, Vladimír a + z rodiny

Piatok
10. 11. 2023 liturgický kalendár: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
9.00- 16.00 Merašice, celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
16.20 Merašice pobožnosť krížovej cesty- vedie kňaz
17.00 Merašice + Ferdinand Fančovič, rodičia a ostatní + z rodiny

Sobota
11.11.2023 liturgický kalendár: sv. Martina z Tours, biskupa, patróna farnosti- vo farskom kostole SLÁVNOSŤ
8.00 Merašice + Aurélia a Jozef Gruchalák a ich deti

Nedeľa
12.11.2023 Liturgický kalendár: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.00 Biskupová + Rozália a Emil Kupcoví, Jolana a Vendelín Vančoví, + Lýdia
9.30 Kapince za Božie požehnanie rodine Tabačkovej
10.30 Merašice za farníkov a dobrodincov farského kostola

• SPOVEDANIE: v týždni po sv.omšiach na požiadanie.
Celodenná poklona vo farskom kostole v piatok 10.11. od 9.00- 17.00. Prosím zapísať sa na jednotlivé hodiny.
Slávnosť patrocínia- HODY, budeme sláviť v Merašiciach v nedeľu 12.11.slávnostnou sv.omšou o 10.30. Prosím o pomoc pri príprave občerstvenia tak, ako to máme zaužívané. Zároveň vás na toto stretnutie po sv.omši pri kostole pozývam. Milodar na kvetinovú výzdobu k hodom môžete odovzdať v sakristii.
• Mimoriadna zbierka na zaplatenie opravy strechy farského kostola v Merašiciach pokračuje. Zatiaľ prispelo 32 darcov. Každému z nich úprimné Pán Boh zaplať!
• Upratovanie farského kostola: prosím nasledujúcu skupinu v poradí.

ODPUSTKY ZA ZOMRELÝCH VERIACICH

• V dňoch od 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s nábožnou modlitbou za zomrelých.

Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď ( krátko pred alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
• Trnavská novéna začína v nedeľu 13.11.2023. Program je na farskej výveske.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …