Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 19.11.2023

Farské oznamy 19.11.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 19. 11. 2023

 

Pondelok
20. 11. 2023 liturgický kalendár: féria

utorok
21. 11. 2023 Liturgický kalendár: Obetovanie Panny Márie, spomienka

streda  Červená streda
22. 11. 2023 Liturgický kalendár: sv. Cecília, panny a mučenice, spomienka
17.00 Merašice- hodina za prenasledovaných kresťanov: modlitba ruženca, pobožnosť krížovej cesty

štvrtok
23. 2023
liturgický kalendár: féria

Piatok
24. 11. 2023 liturgický kalendár: sv. Ondreja Dung-laka,kňaza a spol.muč., spomienka

Sobota
25.11.2023
liturgický kalendár: féria

Nedeľa
26.11.2023
Liturgický kalendár: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ- Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
8.00 Biskupová + Ján a Terézia Majekoví a deti
9.30 Kapince za prenasledovaných kresťanov, mier a pokoj vo Sv.zemi
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie je dnes. Pán Boh zaplať za každý milodar.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 26.11.hneď po farsje sv.omši. Účasť nutná.
Katechéza birmovancov bude v piatok 1.12.o 17.00 vo farskom kostole.
Záujemcovia o vzdelávanie v našej katolíckej viere sa môžu zúčastňovať katechéz primárne určených pre birmovancov, ktoré sú takto otvorené pre všetkých záujemcov, čím sú súčasťou farskej katechézy. Vyzývam a povzbudzujem k tomu, aby sme venovali väčšiu pozornosť vzdelávaniu vo viere. Strata záujmu o vzdelávanie vo viere má neblahé dôsledky aj na oslabenie duchovného života.

Červená streda 22.11.2023. Venovaná je prenasledovaným kresťanom. 300 miliónov trpí pre svoju vieru, 70% útokov vo svete s náboženským motívom sa deje na kresťanoch, priemerne 11 kresťanov zomiera denne pre svoju vieru. Naša farnosť sa zapojí nasledovne: v stredu o 17.00 vo farskom kostole modlitba ruženca a pobožnosť krížovej cesty. Prineste si, prosím, červené sviece ( s červeným sklom alebo obalom) a po sv.omši ich rozložíte na vonkajší plot ( ako minulý rok)- POZOR- nie v blízkosti plynového uzáveru . Podobne prosím zapáliť sviece aj pred kostolmi v Kapinciach a v Biskupovej ( na miestach ako minulý rok). Vyzývam veriacich, aby v tento deň obetovali nejaké modlitby, časť svoj prác za prenasledovaných kresťanov. Pán Boh zaplať.

• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzanie pútnikov) platia obvyklé a vám známe pravidlá. V prípade potreby kontaktujte farský úrad v Hornom Trhovišti 033-7444112.
• Úmysly sv.omší na tento kalendárny rok sa už nezapisujú.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 2.6.2024

FARSKÉ OZNAMY na 9.nedeľu v cezročnom období 2. 6. 2024   Pondelok 3. 6. 2024 …