Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / farské oznamy 12.11.2023

farské oznamy 12.11.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 12. 11. 2023

 

Pondelok
13. 11. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Viliam Habán a + rodič.Habánoví,Chovancoví a ostatní + z rodiny

utorok
14. 11. 2023 Liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová za duše v očistci

streda
15. 11. 2023 Liturgický kalendár: féria

štvrtok
16.11. 2023 liturgický kalendár: féria

Piatok
17. 11. 2023 liturgický kalendár: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Sobota
18.11.2023 liturgický kalendár: féria
16.00 Kapince + František Harasty
17.00 Biskupová + Imrich a Katarína Kupcoví

Nedeľa
19.11.2023 Liturgický kalendár: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11.00 Merašice za farníkov

Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu/sobotu. Pán Boh zaplať za milodary.
• Upratovanie farského kostola: prosím nasledujúcu skupinu v poradí.
• Trnavská novéna začína v nedeľu 13.11.2023. Program je na farskej výveske.
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzanie pútnikov) platia obvyklé a vám známe pravidlá. V prípade potreby kontaktujte farský úrad v Hornom Trhovišti 033-7444112.
• Úmysly sv.omší na tento kalendárny rok sa už nezapisujú.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …