Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 7.1.2024

Farské oznamy 7.1.2024

FARSKÉ OZNAMY
Na sviatok Krstu Pána 7. 1. 2024

 

Pondelok
8. 1. 2024 liturgický kalendár: féria
rekolekcia kňazov v Hlohovci

utorok
9. 1. 2024 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + z rodiny Fančovičovej a Mackovej ( po sv.omši farská biblická katechéza pre dospelých)

streda
10. 1. 2024 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Mária Pekarovičová ( 1.výr.)

štvrtok
11.1. 2024 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová + Ľudovít a Mária Kupcoví a + dcéra Jozefína

Piatok
12. 1. 2024 liturgický kalendár: féria

Sobota
13.1.2024 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Miloš Ondrejka

Nedeľa
14.1.2024 Liturgický kalendár: Druhá nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + Viliam, Mária a star.rod.Knížatoví
9.30 Kapince za všetkých + kňazov Trnavskej arcidiecézy
11.00 Merašice za farníkov

• Kňazská rekolekcia bude v pondelok 8.1. v Hlohovci.
Farská biblická katechéza pre dospelých bude v utorok 9.1.2024 po sv. omši.
• Upratovanie farského kostola: skupina č. 15.
Na pomoc kresťanom v biblických krajinách v rámci projektu Posledné Vianoce aké tu boli , ktoré organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi, prispeli jednotliví farníci našej farnosti spolu 619 Eur. Pán Boh zaplať darcom.
Prihlásených na farskú púť do Lúrd 20.5.-25.5.2024 prosím nahlásiť: trvalý pobyt, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu ( stačí OP nemusí byť pas).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.2.2024

FARSKÉ OZNAMY na Piatu nedeľu v cezročnom období 4. 2. 2024   Pondelok 5. 2. …