Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 11.2.2024

Farské oznamy 11.2.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Šiestu nedeľu v cezročnom období 11. 2. 2024

 

Pondelok
12. 2. 2024 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Anton a Mária Candrakoví

utorok
13. 2. 2024 Liturgický kalendár: féria

streda
14. 2. 2024 Liturgický kalendár: POPOLCOVÁ STREDA- deň pokánia v celej Cirkvi
16.00 Kapince + rodičia Jozef a Emília Čičoví
17.00 Biskupová za starých, chorých a trpiacich v našej farnosti
18.00 Merašice na úmysel celebranta

štvrtok
15.2. 2024 liturgický kalendár: féria

Piatok
16. 2. 2024 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Eliáš Pogády, Mária a + deti Jozef,Pavol, Mária

Sobota
17.2.2024 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
18.2.2024 Liturgický kalendár: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
8.00 Biskupová za farníkov
9.30 Kapince + rod.Hudecová a Gombáliková a Božie požehnanie rodine Hudecovej
11.00 Merašice poďakovanie za spoločné roky života, životné jubileá, prosba o Božie požehnanie

• Dnes udeľujem sviatosť pomazania chorých.
Farská katechéza pre dospelých bude v pondelok 12.2.2024 o 17.30 v Merašiciach.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti v piatok 16.2.po sv.omši o 17.00 v Merašiciach.
Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu 18.2.
• Milodar na pravidelnú predpísanú zbierku na charitu možno odovzdať na budúcu nedeľu 18.2.2024.
Zapisujem úmysly sv.omší na marec a apríl 2024 ( písomne, jeden úmysel na osobu).
• Prosím, aby ste si JKS spevníky vo farskom kostole ukladali na poličku v predsieni kostola a nenechávali ich na laviciach. Ďakujem.
• Počas pôstneho obdobia sa budú konať pobožnosti krížovej cesty pred sv.omšami podľa zaužívaného zvyku ( pripomínam možnosť získania odpustkov).
• Záujemcovia o tzv.Pôstnu krabičku od Slovenskej katolíckej charity, do ktorej možno odkladať počas pôstu milodary napr. pre núdznych, si možno vyzdvihnúť v sakristii.
• Pochvala pre birmovancov za vypracovanie úvahy: Čo je pre mňa na kresťanstve ,najkrajšie a najťažšie ( bol som vcelku príjemne prekvapený ako väčšina birmovancov vystihla podstatné veci v kresťanstve, čo ma zároveň potešilo…)
• Oprava zvonov v kostole v Biskupovej: Členovia ekonomickej rady dnes dostali na preštudovanie cenovú ponuku oslovenej firmy.
Pôst na Popolcovú stredu:
pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu dnes nemožno nahradiť iným skutkom pokánia
– pôst značí len raz za deň do sýta sa najesť ( platí pre 18-60 ročných)
– zdržovanie sa mäsa od 14.roku života

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024   Pondelok 6. 5. 2024 liturgický …