Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 5.5.2024

Farské oznamy 5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. 5. 2024

 

Pondelok
6. 5. 2024 liturgický kalendár:féria
Rekolekcia Horné Trhovište

utorok
7. 5. 2024 Liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Vincent a Rozápia Bulkoví a ich + rodičia

streda
8. 5. 2024 Liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Jozef, Vladimír Alojz

štvrtok
9.5. 2024 liturgický kalendár: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
17.00 Kapince za farníkov
18.00 Merašice + Mária a Štefan a + rod.z oboch strán

Piatok
10. 5. 2024 liturgický kalendár: féria ( začína Novén k Duchu Svätému)
18.00 Merašice + Štefan Gruchalák, star.rod., krstní rodičia

Sobota
11.5.2024 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
12.5.2024 Liturgický kalendár: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Ján a Terézia Májekoví, Jaroslav, Oľga a Cecília
9.30 Kapince +Michal, Vilma a Helena Balkoví
11.00 Merašice za farníkov

• Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je cirkevne prikázaná.
• Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi vo štvrtok 9.5.po sv.omši.
• Stretnutie s birmovancami v piatok 10.5.po sv.omši.
• Na kresťanské masmédiá možno prispieť v rámci zbierky na budúcu nedeľu.
K stretnutiu členov ružencových spoločenstiev sobotu 18.5.2024 v Merašiciach prosím o nasledovné: upratať okolie Lurdskej jaskynky, rozdeliť si úlohy pri príprave oltára vonku, stoličiek na sedenie, ozvučenia.
• Obnova dreveného ( oltárneho) kríža z farského kostola. Z Krajského pamiatkového úradu Trnava sme obdržali odborno- metodické usmernenie k obnove formou reštaurovania. K cenovej ponuke oslovíme niekoho z členov Komory reštaurátorov
Slovenska. KPU Trnava potvrdil, že kríž nie je zapísaný v zozname pamiatkového fondu.
Prihláseným na farskú púť do Lúrd. Účastníci prvej skupiny idúcej v máji budú mať zabezpečený odvoz z Merašíc a následne do Merašíc autobusom. Účastníci idúci v júni sa dopravujú do Bratislavy sami, z Bratislavy v zmysle pokynov odchádza autobus na letisko.
• Keďže budúci rok 2025 bude Svätým- jubilejným rokom a mnohí budú chcieť putovať do Ríma s cieľom získať aj mimoriadne jubilejné odpustky, budem organizovať púť do Ríma letecky, pravdepodobne koncom apríla alebo začiatkom mája. Keďže sa predpokladá veľký záujem pútnikov z celého sveta, letenky a ubytovanie už objednávame v týchto dňoch. Kto by mal predbežný záujem o účasť, nech sa zapíše v sakristii.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …