Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 19.5.2024

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY
na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024

 

Pondelok
20. 5. 2024 liturgický kalendár: Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka

utorok
21. 5. 2024 Liturgický kalendár: féria

streda
22. 5. 2024 Liturgický kalendár: sv. Rity z Cascie, ľubovoľná spomienka

štvrtok
23.5. 2024
liturgický kalendár: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok
24. 5. 2024 liturgický kalendár: féria

Sobota
25.5.2024 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
26.5.2024 Liturgický kalendár: Ôsma nedeľa v cezročnom období-Najsvätejšej Trojice, slávnosť
8.00 Biskupová+ Jozef a Valéria Kukučkoví, Vojtecha a Mária Markusíkoví, + star.rod.
9.30 Kapince+ Mária, Jána František Bosák
11.00 Merašice za farníkov

• Počas mojej neprítomnosti ( farská púť do Lúrd) ma v prípade potreby zastupuje farský úrad v Hornom Trhovišti , tel. 033- 7444112.
• Prihláseným na farskú púť do Lúrd. Odchod účastníkov bude v pondelok 20.5. 2024 o 1.30 hod ( zmena času odchodu).
• Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu slávnosti prvého sv.prijímania v našej farnosti. Zvlášť by som chcel poďakovať p.kostolníčkam, kvetinárke a maminám prvoprijímajúcich detí. Je to veľké množstvo času a energie, ktoré na tento cieľ obetovali. Ja si to veľmi vážim a som za to vďačný, lebo úžitok z toho máme na slávu Božiu všetci. Pán Boh zaplať.

Výzva nielen mne zvereným farníkom!

Vzájomné zmierenie a upokojenie vášní

sú momentálne najaktuálnejšie a najvážnejšie výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí. My kresťania môžeme v tejto veci urobiť oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá, keďže disponujme účinnými prostriedkami, ktoré nám boli dané „zhora“.
Modlitbou môžeme a máme vyprosovať pokoj v srdciach, Svetlo zhora a Silu. Modlitba je nezastupiteľná preto, lebo ten najhlbší pokoj nie je výsledkom ľudských snáh, ale darom od Boha a dostávajú ho tí, ktorí oň prosia a najmä tí, čo žijú v priateľstve s Bohom. Takto Boží pokoj prítomný v srdci takéhoto človeka je najúčinnejšou silou proti zlu a zároveň hrádzou, aby pri stretnutí so zlom, ktoré je prítomné v srdci iného človeka, sa toto zlo ako požiar nešírilo ďalej. Svetlo zhora je tiež darom od Boha, čiže človek si ho sám nezabezpečí. Toto svetlo potrebujeme k tomu , aby sme správne videli skutočnosti, veci a vzťahy podľa Božích kritérií a zachytili prítomnosť zla v rôznych ideológiách, politických stratégiách, dezinformáciách a konšpiračných teóriách. Toto svetlo potrebujeme nutne k tomu, aby sme sa správne, čiže múdro, vedeli rozhodovať. Bez tohto Božieho svetla nie je možné správne vidieť seba samých v pravde a pochopiť tie skutočné ohrozenia, ktorým sú vystavené naše srdcia. Silu zhora potrebujeme k tomu, aby sme účinnejšie dokázali premáhať seba samých najmä vo vypätých situáciách, keď hrozí, že nezvládneme vlastný hnev, ktorý môže prerásť do nenávisti. Silu zhora potrebujeme aj k tomu, aby sme pri stretnutí s ľuďmi ovládaných zlom a nenávisťou reagovali v duchu evanjelia a v tejto stratégii aj vytrvali. V konečnom dôsledku vždy ide o to, akú odpoveď dáme pri stretnutí so zlom v akejkoľvek podobe. V týchto náročných chvíľach máme my kresťania prispieť k uzdraveniu našej spoločnosti aj stratégiami, ktoré síce pre nekresťanov sú nie vždy zrozumiteľné a v očiach mnohých aj neúčinné či úplne zbytočné , ale pre nás sú záväzné ako odkaz toho, ktorý jediný je pravým Pokojom a v rukách ktorého je skutočná moc i beh sveta a to aj v okamihoch, keď sa svet vysmieva alebo je ľahostajný argumentujúc často Božou „ bezmocnosťou“ alebo nečinnosťou. V slávnom rozhovore s Pilátom, niekoľko hodín pred vlastnou smrťou, Kristus povedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ ( por. Jn 19, 11). Kiež v nás, bratia a sestry, ožije vedomie a ochota vytrvalo s dôverou v Božiu moc používať účinné metódy evanjelia cielené na uzdravenie ľudských sŕdc. To je totiž priestor, ktorý treba uzdravovať, aby sa uzdravila aj naša spoločnosť.

Mgr. Ľudovít Malý, rímskokatolícky kňaz

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 12.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 12. 5. 2024   Pondelok 13. 5. 2024 liturgický …