Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 2.6.2024

Farské oznamy 2.6.2024

FARSKÉ OZNAMY
na 9.nedeľu v cezročnom období 2. 6. 2024

 

Pondelok
3. 6. 2024 liturgický kalendár: sv. Karol Lwanga a spol.mučeníci, spomienka
18.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
4. 6. 2024 Liturgický kalendár: féria

streda
5. 6. 2024 Liturgický kalendár: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

štvrtok
6.6. 2024 liturgický kalendár: sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka
16.15 Kapince na úmysel celebranta
18.00 Biskupová za novovysvätených diakonov a kňazov

Piatok
7. 6. 2024 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJSĚHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
9.00- 17.00 celodenná poklona vo farskom kostole –Svetový deň za posväcovanie kňazov

18.00 Merašice + Viliam, ost.+ z rod.Habánová a Chovancová

Sobota
8.6.2024 liturgický kalendár: Nepoškvrneného srdca preblahoslavenej Panny Márie,spomienka
16.00 Kapince + rodičia Mária a Anton Kupcoví
18.30 Biskupová + Vilam a Katarína Chovancoví a star.rod.Chovancoví a Bernátoví

Nedeľa
9.6.2024 Liturgický kalendár: Desiata nedeľa v cezročnom období
11.00 Merašice za farníkov

SPOVEDANIE v týždni: Merašice v pondelok a piatok od 17.00, Biskupová vo štvrtok od 17.00, Kapince vo štvrtok od 15.45, chorých v piatok dopoludnia.
Duchovná kytica pre novokňazov formou deviatnika začína v našej farnosti od 6.júna. Pripojiť sa možno ( povzbudzujem k tomu!) denne napr. jedným desiatkom ruženca na tento úmysel iným skutkom nábožnosti alebo dobrých skutkom a pod.
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v piatok ( Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov) vo farskom kostole od 9.00- 17.00. Budeme pri nej prosiť najmä o požehnanie pre novokňazov na Slovensku a o dar nových kňazských a rehoľných povolaní ( prosím zapísať sa do zoznamu).
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzanie pútnikov) ma v prípade potreby zastupuje farský úrad v Hornom Trhovišti tel. 033- 7444112.
• Katechéza a nácvik birmovancov v pondelok a v piatok po sv.omši vo farskom kostole.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 12.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 12. 5. 2024   Pondelok 13. 5. 2024 liturgický …