Aktuálne správy

Farské oznamy 20.1.2019

FARSKÉ OZNAMY na Druhú nedeľu v cezročnom období 20.1.2019 pondelok 21. 1. 2019 liturgický kalendár: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka utorok 22. 1. 2019 liturgický kalendár: sv. Vincenta,diakona a mučeníka,ľubovoľná spomienka streda 23. 1. 2019 liturgický kalendár: féria 17.00 Kapince + Jozef Kováč a Emília štvrtok 24. 1. 2019 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 13.1.2019

FARSKÉ OZNAMY Na sviatok Krstu Krista Pána 13.1.2019 pondelok 14. 1. 2019 liturgický kalendár: féria, večer: féria utorok 15. 1. 2019 liturgický kalendár: féria streda 16. 1. 2019 liturgický kalendár: féria štvrtok 17. 1. 2019 liturgický kalendár: Sv. Antona,opáta, spomienka 17.00 Biskupová + Augustín a Jozefína Knížatoví a syn Peter …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 6.1.2019

FARSKÉ OZNAMY Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2019 pondelok 7. 1. 2019 liturgický kalendár: féria, večer: féria 17.00 Merašice + Štefan a Alžbeta Mackoví utorok 8. 1. 2019 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + Ľubica Streicherová streda 9. 1. 2019 liturgický kalendár: féria štvrtok 10. 1. 2019 liturgický kalendár: féria piatok …

Čítajte ďalej »

Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Implementácia novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na základe Dokumentu Zabezpečenie ochrany údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike vydaného Konferenciou biskupov Slovenska. Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev  je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99, IČO: 00684325, e-mail: dpo@kbs.sk alebo https:/ gdpr.kbs.sk

Čítajte ďalej »

Plánované akcie na r. 2019

Plánované podujatia v r. 2019 Farské púte: Maria Taferl v Rakúsku, Hronský Beňadik a Topoľčianky na Slovensku, Trnavská novéna. Duchovné: slávnosť 1.sv. prijímania a birmovka. Katechetické: biblické katechézy, katechézy z cyklu Katechizmus Katolíckej cirkvi. Hospodárske: inštalovanie a posviacka opravenej sochy Panny Márie v Biskupovej- Lurdská jaskynka, maľba fasády kostola v …

Čítajte ďalej »

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018 (ku dňu 31.december 2018) Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince       Dekanát: Hlohovec Číslo telefónu: 033/7448305                                     e-mail: farnost.merasice@abu.sk 1 Počet krstov do 1 roku 6 2                     od 1 do 7 rokov 1 3                     od 7 do 18 rokov 0 4                     nad 18 …

Čítajte ďalej »