Aktuálne správy

Farské oznamy 17.6.2018

FARSKÉ OZNAMY na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 17.6.2018 pondelok 18. 6. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 19. 6. 2018 liturgický kalendár: féria streda 20. 6. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice + Anton a Michal Candrák,ostatní z rod. štvrtok 21. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 10.6.2018

  FARSKÉ OZNAMY na Desiatu nedeľu v cezročnom období 10.6.2018 pondelok 11. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Barnabáša, apoštola, spomienka utorok 12. 6. 2018 liturgický kalendár: féria streda 13. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirki, spomienka 18.00 Merašice + Pavel a Emília Fančovičoví a ost.z …

Čítajte ďalej »

Zabezpečenie ochrany osobných údajov farnosťou

Rímskokatolícka cirkev farnosť Merašice zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle záväzných predpisov Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Príslušný dokument je publikovaný na webovom sídle zodpovednej osoby: Konferencia biskupov Slovenska Kapitulská 11 P.O.BOX 113 814 99 Bratislava IČO: 00684325 DIČ: 2020804841 www.gdpr.kbs.sk  Klik na odkaz:  https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 27.5.2018

FARSKÉ OZNAMY Na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 27.5.2018 pondelok 28. 5. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 29. 5. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice +Štefan Gruchalák streda 30. 5. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Kapince za farníkov štvrtok 31. 5. 2018 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť 17.00 Biskupová …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 20.5.2018

FARSKÉ OZNAMY Na Nedeľu zoslania Ducha Svätého 20.5.2018 pondelok 21. 5. 2018 liturgický kalendár: Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka utorok 22. 5. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice + Jozefa a Anton Svinčák streda 23. 5. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Kapince + rodina Šestáková štvrtok 24. 5. 2018 liturgický …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 13.5.2018

FARSKÉ OZNAMY Na Siedmu veľkonočnú nedeľu 13.5.2018 pondelok 14. 5. 2018 liturgický kalendár: sv. Mateja, apoštola, sviatok utorok 15. 5. 2018 liturgický kalendár: féria streda 16. 5. 2018 liturgický kalendár: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka štvrtok 17. 5. 2018 liturgický kalendár: féria piatok 18. 5. 2018 liturgický kalendár: …

Čítajte ďalej »