Aktuálne správy

Farské oznamy 27.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 27. 9. 2020 pondelok 28. 9. 2020 liturgický kalendár: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka 17.00 Merašice+Michal a Mária Candrákoví,st.rod.z oboch str. utorok 29. 9. 2020 liturgický kalendár: Sv. Michala,Gabriela a Rafaela, archanjelov,sviatok 17.00 Biskupová- slávnosť patrocínia, za dobrodincov kostola streda 30. …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 20.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období 20. 9. 2020 pondelok 21. 9. 2020 liturgický kalendár:sv. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sviatok 07.00 Merašice na úmysel celebranta utorok 22. 9. 2020 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice za bohoslovcov, ich predstavených,profesorov teológie a dar kňazských povolaní streda 23. 9. 2020 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 13.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období 13. 9. 2020 pondelok 14. 9. 2020 liturgický kalendár: POVÝŠENIE SV.KRÍŽA, sviatok 18.00 Merašice +Ľudovít a Hedviga Koneční, +Michal a Františka Ondrejkoví 15. 9. 2020 liturgický kalendár: DEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť 08.00 Biskupová + Elena Konečná a + z rodiny …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. 2020 liturgický kalendár: sv. Marka Križína,Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,kňazov a močeníkov, spomienka 18.00 Merašice + Jozef Varga 8. 9. 2020 liturgický kalendár: NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok 17.30 Merašice:modlitba ruženca-vedie správca farnosti 18.00 Merašice +Miroslav …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 30.8.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 30. 8. 2020 pondelok 31. 8. 2020 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice +Rudolf a Mária Merašickí 1. 9. 2020 liturgický kalendár: féria ( votívna omša O Duchu Svätom) 18.00 Merašice +rod.,star.rod., Jozef,rehoľná sestra Mária streda 2. 9. 2020 liturgický kalendár: féria …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 23.8.2020

  ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 23. 8. 2020 pondelok 24. 8. 2020 liturgický kalendár: sv. Bartolomeja,apoštola, sviatok 18.00 Merašice + starí rodičia Ďurišoví utorok 25. 8. 2020 liturgický kalendár: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka 17.30 ruženec- modlí sa správca farnosti 18.00 Merašice + …

Čítajte ďalej »