Aktuálne správy

Farské oznamy 14.3.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Štvrtú pôstnu nedeľu 14. 3. 2021 pondelok 15. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + Imrich Kondáš ( Kapince) utorok 16. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice za zdravie a Božiu pomoc ( Kapince) streda 17. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + Jozef, Emil, Helena, Mária …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 7.3.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Tretiu pôstnu nedeľu 7. 3. 2021 pondelok 8. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + Ladislav a Mária veselí, Jozef a Mária Kobidoví, Milan a Viliam utorok 9. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + Pavlína Strešíková, + z rodi., Ľudmila Šimková, Jaroslav Majgot a + z …

Čítajte ďalej »

Lekcia pokrivenej viere ( zamyslenie k 2.pôstnej nedeli)

( Gn 22, 1-18) Aký bol asi zmätok v duši Abraháma, keď bol postavený pred Boží príkaz, aby obetoval svojho syna Izáka? Najlepšie to asi môžu pochopiť tí, ktorí prežili najmä nečakané straty svojich blízkych a drahých. Koľkí z nich napriek tomu nestratili kresťanskú vieru, ktorá napriek množstvu otázok a …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 28.2.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Druhú pôstnu nedeľu 28. 2. 2021 pondelok 1. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + Ján Hudec a rodičia ( z Kapiniec) utorok 2. 3. 2021 liturgický kalendár:féria Merašice + star.rod.Strakoví a + z rodiny ( z Biskupovej) streda 3. 3. 2021 liturgický kalendár: féria Merašice + …

Čítajte ďalej »