Aktuálne správy

Hľadaj odpoveď!

Milí bratia a sestry!     Viete koho a čo znázorňuje titulný obrázok k tomu článku? Viete čo stálo pri zrode tohto obrazu? Vedeli by ste uviesť nejakú zaujímavosť, ktorá súvisí so šírením tohto obrazu? Svoje odpovede môžete adresovať: mne osobne ústne alebo prostredníctvom emailu, prípadne sms-kou, WhatsApp-om, Mesengerom ( …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 11.9.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 24.nedeľu v cezročnom období 11. 9. 2022 pondelok 12. 9. 2022 liturgický kalendár:Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka 17.30 Merašice- modlitbu ruženca vedie kňaz 18.00 Merašice + rodičia,syn a ostatní + z rod.Danišíkovej utorok 13. 9. 2022 Liturgický kalendár: sv. Jana Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 4.9.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 23.nedeľu v cezročnom období 4. 9. 2022 pondelok 5. 9. 2022 liturgický kalendár:féria utorok 6. 9. 2022 Liturgický kalendár: féria streda 7. 9. 2022 liturgický kalendár: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka štvrtok 8.9. 2022 liturgický kalendár: NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE,sviatok …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 28.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 22.nedeľu v cezročnom období 28. 8. 2022 pondelok 29. 8. 2022 liturgický kalendár:Mučenícka smrť sv.Jána krstiteľa, spomienka 18.00 Merašice + Viliam Habán a + z oboch strán utorok 30. 8. 2022 Liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice + Jozef Majgot streda 31. 8. 2022 liturgický kalendár: féria 18.00 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 21.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 21.nedeľu v cezročnom období 21. 8. 2022 pondelok 22. 8. 2022 liturgický kalendár:Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej,spomienka 17.00 Kapince za hmotných a duchovných dobrodincov kostola 18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc utorok 23. 8. 2022 Liturgický kalendár: sv. Ruženy Limskej,panny, ľubovoľná spomienka 09.00 Merašice na úmysel celebranta …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 14.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 20.nedeľu v cezročnom období 14. 8. 2022 pondelok 15. 8. 2022 liturgický kalendár: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť 16.00 Kapince za farníkov 17.00 Biskupová + Vladimír Vojtela 18.00 Merašice za obrátenie hriešnikov a duše v očistci ( po sv.omši pri Lurdskej jaskynke mariánska pobožnosť) utorok 16. 8. 2022 …

Čítajte ďalej »