Aktuálne správy

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť pokoja so zachovávaním Božích príkazov, keď doslova Pán prostredníctvom Izaiáša hovorí: Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka…( por. Iz 48, 17-19). Ako veriaci kresťania dobre vieme, že zlo …

Čítajte ďalej »

Aktuálne! Od dnes ( piatok 10.12.2021) verejné bohoslužby

Na základe platných opatrení budú sv.omše od dnešného dňa 10.12.2021 slávené verejne. Podmienky účasti na sv.omšiach: režim OP, interiér max.30 ľudí ( ostatní vonku). Sv.omše v nedele a sviatky v riadnych časoch: Biskupová 8.00 Kapince 9.30 Merašice 11.00 Spovedanie pred každou sv.omšou v týždni pol hodina a na požiadanie kedykoľvek …

Čítajte ďalej »

Toto potrebujeme veľmi počuť  ( adventné zamyslenie 9.12.20212)

Počas adventu nás sprevádza prorok Izaiáš v rámci prvých čítaní pri slávení svätých omší.   Vraví sa mu aj evanjelista Starého zákona. Stačí si prečítať úryvok z knihy proroka Izaiáša, ktorý sa číta pri dnešnom eucharistickom slávení a ihneď pochopíme, prečo sa mu dostalo takého pomenovania ( Iz 41, 13-20).  Do týchto náročných dní …

Čítajte ďalej »

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný k osobe Pána Ježiša. Možno nás aj zarmucuje situácia veľkého množstva ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú, neveria v neho a zúfalo potrebujú uzdravenie. Túžime, aby sa takí ľudia s Ježišom stretli, lebo len On môže uzdraviť nás a čokoľvek v nás. Štyria …

Čítajte ďalej »