Aktuálne správy

Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Implementácia novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na základe Dokumentu Zabezpečenie ochrany údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike vydaného Konferenciou biskupov Slovenska. Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev  je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99, IČO: 00684325, e-mail: dpo@kbs.sk alebo https:/ gdpr.kbs.sk

Čítajte ďalej »

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018 (ku dňu 31.december 2018) Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince       Dekanát: Hlohovec Číslo telefónu: 033/7448305                                     e-mail: farnost.merasice@abu.sk 1 Počet krstov do 1 roku 6 2                     od 1 do 7 rokov 1 3                     od 7 do 18 rokov 0 4                     nad 18 …

Čítajte ďalej »

Zasadnutie Farskej ekonomickej rady

PROGRAM zasadnutia Farskej ekonomickej rady ( FER) farnosti Merašice v Merašiciach 28.decembra 2018   Privítanie, otvorenie Nový štatút FER Hospodárenie farnosti za r 2018: vedenie účtovníctva, archivácia dokladov, dlžoby farnosti žiadne, spôsob zbierania zvončeka, spôsob zbierania úradných zbierok, majetok farnosti v účtovníctve farnosti Návrh na zmenu spôsobu zbierania predpísaných zbierok Ukončenie nájomného …

Čítajte ďalej »

Pozvanie na Trnavskú novénu

Srdečne pozývam veriacich na tohtoročnú Trnavskú novénu v dňoch 13.-21.11.2018 Plagát s programom nájdete tu ( uvedený link skopírovať do prehliadača): https://www.abu.sk/archiv/spravy/veriaci-sa-pripravuju-na-otvorenie-trnavskej-noveny-2018 https://www.abu.sk/files/ine/trnavska-novena_2018.pdf?F542688804088PXANNK=_        

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 28.10.2018

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 28.10.2018 pondelok 29. 10. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + Emil, Anna a deti,Agneška Molnárová utorok 30. 10. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + rod.Rozália a Vincent Bulkoví streda 31. 10. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + rod.Červeňoví,Karoloví a …

Čítajte ďalej »