Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Všeobecné informácie / Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018
(ku dňu 31.december 2018)

Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince       Dekanát: Hlohovec

Číslo telefónu: 033/7448305                                     e-mail: farnost.merasice@abu.sk

1 Počet krstov do 1 roku 6
2                     od 1 do 7 rokov 1
3                     od 7 do 18 rokov 0
4                     nad 18 rokov 0
5 Počet konvertitov 0
6 Počet ľudí nad 7 rokov, ktorí sa pripravujú na krst 0
7 Počet birmovaných 0
8 Počet prvoprijímajúcich 2
9 Počet prijatých sv. prijímaní za rok (približný odhad) 10100
10 Počet sobášov medzi katolíkmi 2
11                        katolíka s nekatolíkom 0
12 Počet vystúpených z Cirkvi 0
13 Počet cirkevných pohrebov 10
14 Počet detí prihlásených na Náboženskú výchovu/Náboženstvo 0
15 Počet učiteľov predmetu Náboženská výchova/Náboženstvo 0

 

Počet svätých omší (úradných podľa Directorium paroeciale) za jeden týždeň
    a) slov. b) maď. c) lat. d) slov./maď.
Farnosť: Merašice v nedeľu 1 0 0 0
  vo všedný deň 4 0 0 0
Filiálka 1: Biskupová v nedeľu 1 0 0 0
  vo všedný deň 1 0 0 0
Filiálka 2: Kapince v nedeľu 1 0 0 0
  vo všedný deň 1 0 0 0
Filiálka 3: v nedeľu        
  vo všedný deň        
Filiálka 4: v nedeľu        
  vo všedný deň        
Filiálka 5: v nedeľu        
  vo všedný deň        
Filiálka 6: v nedeľu        
  vo všedný deň        
16   spolu: 9 0 0 0

Niektoré z podujatí farnosti: pravidelné biblické katechézy, farské púte: opátstvo Melk v Rakúsku, Sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov, Trnavská novéna, pravidelné stretnutia spoločenstva Modlitby matiek, zasadnutie Farskej ekonomickej rady.

V hospodárskej oblasti: nové kúrenie vo farskom kostole. Farnosť nemá dlžoby.

 

 

O správca farnosti

pozri tiež

Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Implementácia novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na základe Dokumentu Zabezpečenie …