Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Všeobecné informácie / Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Implementácia novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na základe

Dokumentu Zabezpečenie ochrany údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike vydaného Konferenciou

biskupov Slovenska.

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev  je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99, IČO: 00684325,

e-mail: dpo@kbs.sk alebo https:/ gdpr.kbs.sk

O správca farnosti

pozri tiež

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018 (ku dňu 31.december 2018) Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince    …