Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI / Nedeľné zamyslenie správcu farnosti ( 18.10.2020)

Nedeľné zamyslenie správcu farnosti ( 18.10.2020)

Milí bratia a sestry! Mnohým v tieto dni veľmi chýba možnosť zúčastniť sa na slávení sv.omše. Nás kňazov vždy teší, keď vidíme, ako ľudia radi slávia svojou účasťou eucharistiu. Tak ako im, aj nám chýba
tento živý kontakt s veriacimi, ktorí nám boli zverení. Mnohým chýbajú aj naše kázne. V období núdzového stavu to bude predovšetkým spojenie skrze vieru, v modlitbe jeden za druhého, za všetkých. Snáď aj tieto krátke zamyslenia, ktoré budem
zverejňovať, vás potešia a hlavne povzbudia v ochote odovzdávať Pánovi každý okamih života v týchto časoch veľkých znamení. Kiež zvlášť v tieto dni platí zvolanie: Hore srdcia! Máme ich u Pána!

BOHU,ČO JE BOŽIE!
To, že Bohu patríme ako nikomu inému, je základnou pravdou. Táto istota oslobodzuje a oblažuje, ak ju naozaj prijímame s porozumením a celým srdcom. Tam kdesi leží najväčší problém, prijať , že v každej okolnosti som v Božích rukách. Udalosti spojené s pandémiou preverujú do hĺbky korene viery nás všetkých. Nezapochybovať pri pohľade na všetko, čo sa deje v týchto dňoch, vyžaduje veľkú dôveru v pravdivosť Božích výrokov, prísľubov a múdrosť Božieho riadenia. Niektorí si robia božské nároky, stavajú sa na piedestál, ktorý patrí jedine Bohu. Mnohí ľudia im uveria. Ako rozdeliť svoju priazeň a rešpekt? Jadro kresťanskej viery je absolútne jasné. Boh je Pán a darca všetkého dobra a preto len a jedine jemu je možné a nutné patriť v celosti. Nie vždy sa nám to darí, pravdou ale je, že ak chápeme, o čo v kresťanstve skutočne ide, úsilie patriť Bohu celý a realizovanie lásky k Bohu z celého srdca a mysle, bude naším celoživotným programom v každej okolnosti nášho života. Bohu patríme, lebo sme vyšli z jeho rúk, nosíme v sebe jeho obraz. Boh sa stará o svojich, my sa starajme o to , aby sme mu patrili celým srdcom.
Ľudovít Malý

O správca farnosti

pozri tiež

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný …