Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Zachráň, Pane, svoj ľud !

Zachráň, Pane, svoj ľud !

2.júla 1995 sv. Ján Pavol II. v Košiciach svätorečil košických mučeníkov. Súčasťou homílie, ktorú predniesol, boli aj slová nasledujúcej modlitby, ktorá je v kontexte súčasného diania okolo pandémie veľmi aktuálna.

„Zachráň, Pane, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov.“
Boh, ktorý je „ Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy “ ( 2 Kor 13),
Kristus, ktorý je Vykupiteľ sveta,
a Duch Svätý, ktorý je Tešiteľ,
nech vyslyšia túto prosbu,
ktorú dnes prednášame v srdci slovenskej krajiny.
„Zachráň, Pane, svoj ľud.“
Tento ľud, Kriste, je tvojim dedičstvom
v dejinách bohatých na mnohé slávne udalosti.
Tento ľud žije z viery vo vykúpenie
skrze tvoj kríž a zmŕtvychvstanie.
Tento milovaný ľud
v krásnej vlasti pod Tatrami
je na pochode k spoločnému cieľu
všetkých veriacich- do večnej vlasti.
„ Spravuj ich a vyvýš ich až na veky.“
Tento ľud ti chce dobrorečiť každý deň,
Bože nekonečnej velebnosti:
„ po všetky dni dobrorečíme tebe
a chválime tvoje meno naveky.“ Amen.

( dnes 22.10. 2020 slávime liturgickú spomienku na sv. Jána Pavla II.)

O správca farnosti

pozri tiež

Mladým: viete aká je podľa pápeža Františka ústredná otázka vášho života?

Pápež mladým ( a nie len im) v týchto dňoch hovorí, aby sa v tejto …