Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Štatistika a hospodárenie farnosti za r.2020

Štatistika a hospodárenie farnosti za r.2020

Štatistické údaje farnosti Merašice za r.2020

Počet krstov: 6 ( z toho 4 chlapci; 4 z Merašíc, 2 z Biskupovej)
Počet pobirmovaných: 0
Počet prvoprijímajúcich: 7 ( z toho z Merašíc 3, z Biskupovej 4; 5 chlapcov, 2 dievčatá)
Počet sv. prijímaní za rok: 9000 ( zaokrúhlene)
Počet sobášov: 3
Počet pohrebov: 10 ( z toho 3 muži, 7 žien; 3 nezaopatrení)

Výber z podujatí
Dôsledky Pandémie sa prejavili aj v živote farnosti. Početné obmedzenia paralyzovali väčšinu aktivít vo farnosti. Z tých, ktoré sa podarilo realizovať, môžeme spomenúť niekoľko biblických katechéz, 1. Sv.prijímanie detí a požehnanie vozidiel vo všetkých troch obciach ( viac ako 30 vozidiel).

Z hospodárenia farností
Celková situácia mala dopad aj na príjmy farnosti. Dôležitá je informácia, že farnosť nemá dlhy a záväzky ma uhradené. Vyúčtovanie energií:
BISKUPOVÁ KOSTOL: elektrika aj plyn bez nedoplatkov ( malý preplatok)
KAPINCE KOSTOL: elektrika bez nedoplatku, plyn nedoplatok 245 Eur ( zaplatený z milodarov z Kapiniec)
MERAŠICE KOSTOL: elektrika bez nedoplatku, plyn nedoplatok 211 Eur ( zaplatené z rezervy farských financií)
FARSKÁ BUDOVA: plyn oproti minulému roku nižšia spotreba ( časť splátok platil správca farnosti zo svojich zdrojov).
Podrobnú správu o hospodárení dostanú členovia ekonomickej rady farnosti písomne.
Na nové dvere farského kostola vyzbierali veriaci v Merašiciach medzi sebou 3100 Eur, zvyšnú sumu 3400 Eur zabezpečil správca farnosti, uhradená bude sponzorsky ( dvere iši v januári do výroby).

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom pomohli, vďaka za každý milodar a za každú formu pomoci.

Mgr. Ľudovít Malý, správca farnosti

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 23.5.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Zoslanie Ducha Svätého 23. 5. 2021 pondelok 24. 5. 2021 liturgický kalendár:Preblahoslavenej …